ΣΕΛΚ: Ο νέος νόμος για τους ελεγκτές ξεκαθαρίζει το τοπίο

Υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου για το νέο περί Ελεγκτών Νόμο τάσσεται ο ΣΕΛΚ, καθότι αφενός εναρμονίζεται η Δημοκρατία, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Κυριάκο Ιορδάνους, με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και, αφετέρου, γιατί “ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από το επάγγελμα”.

Σε παρατήρηση από το ΚΥΠΕ ότι στο νόμο γίνεται αναφορά για εθελοντική επαγγελματική ασφαλιστική κάλυψη, ο κ. Ιορδάνου, αφού σημείωσε ότι ο Σύνδεσμος δεν έχει υπόψη το τελικό κείμενο που θα προωθηθεί στην ολομέλεια της Βουλής, μιας και δεν είχε προσκληθεί στις δύο τελευταίες συνεδρίες της Επιτροπής, είπε ότι θέση του ΣΕΛΚ είναι “όπως η επαγγελματική ασφάλιση παραμείνει υποχρεωτική (όπως ήδη συμβαίνει σήμερα μέσω των Κανονισμών του Συνδέσμου) και για να υπάρχει ομοιομορφία και ίσο πεδίο ανταγωνισμού”.

“Η επαγγελματική ασφαλιστική κάλυψη αποσκοπεί στην προστασία του κοινού, του πολίτη και, κατ’ επέκταση, του δημοσίου συμφέροντος έναντι τυχόν αμέλειας του επαγγελματία. Το κόστος της ασφάλισης καλύπτεται από κάθε επαγγελματία”, υπογράμμισε ο ΓΔ του ΣΕΛΚ.

“Θα ήταν πραγματικά κρίμα να γίνουν οποιεσδήποτε εκπτώσεις σε θέματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος”, σημείωσε.

Επίσης, ανέφερε ότι τέτοια ρύθμιση είναι υποχρεωτική για τους ελεγκτές σε πολλές χώρες, ενώ είναι επίσης υποχρεωτική σε άλλα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στην Κύπρο μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων.

Κληθείς να πει τη θέση του ΣΕΛΚ για εγγραφή των ελεγκτών σε σώμα ελεγκτών και πόσα τέτοια σώμα τελικά υπάρχουν, ο κ. Ιορδάνου είπε στο ΚΥΠΕ ότι το επάγγελμα του ελεγκτή είναι ίσως το πιο βαριά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι “αν η πρόθεση ήταν να παραμείνει ανεξέλεγκτο, τότε δεν θα υπήρχε η ανάγκη της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας και του Κανονισμού για τις Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος”.

“Είναι, κατά τη γνώμη μας, εκ των ων ουκ άνευ απαραίτητο όλοι οι επαγγελματίες ελεγκτές να είναι καταχωρισμένοι σε ένα μητρώο, έτσι ώστε αν είναι εφικτή η παρακολούθηση, η εκπαίδευση και η εποπτεία τους και, από την άλλη, να γνωρίζει ο πολίτης ποιοι επιτελούν νόμιμα το επάγγελμα αυτό”, υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η σχετική πρόνοια ήδη υπάρχει στον υφιστάμενο νόμο, κάτι που κρίνουμε λογικό να συνεχιστεί.

Ανέφερε ότι το νομοσχέδιο προνοεί για Αναγνωρισμένα Σώματα Ελεγκτών τα οποία, εφόσον ικανοποιούν όλες τις προϋποθέσεις και κριτήρια που αναφέρονται στο νόμο και αφού εγκριθούν ως τέτοια, μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του ρυθμιστή και επόπτη για τα μέλη τους.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ανάθεση από την Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, πρόσθεσε.

Ο ΓΔ του Συνδέσμου είπε ότι ο ΣΕΛΚ είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο σώμα λογιστών στην Κύπρο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2002 και ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του υφιστάμενου περί Ελεγκτών Νόμου (Ν.42(Ι)/2009) ο ΣΕΛΚ αποτελεί νόμιμη αρμόδια αρχή για το επάγγελμα.

Ο ΣΕΛΚ είναι επίσης, δια νόμου, αρμόδια αρχή για άλλες θεσμικές ευθύνες όπως για το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος, την Αφερεγγυότητα και την Παροχή Διοικητικών Υπηρεσιών και άρα δεν είναι απλά ένας τυπικός σύνδεσμος, αλλά πρακτικά και ουσιαστικά αποτελεί προέκταση της λειτουργίας του Κράτους με σημαντικές θεσμικές ευθύνες, πρόσθεσε.

Με βάση τα πιο πάνω, συνέχισε, και ως συνέχεια της υφιστάμενης νομοθεσίας, ο ΣΕΛΚ αναγνωρίζεται από το νέο νόμο ως Αναγνωρισμένο Σώμα Ελεγκτών και αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο σώμα που να είναι αναγνωρισμένο ή που να μπορεί να ικανοποιήσει, κατά τη γνώμη μας, τα κριτήρια της νομοθεσίας.

Κληθείς να αναφέρει τη θέση του ΣΕΛΚ σε σχέση με πιθανές τροπολογίες για εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των ελεγκτών ως προϋπόθεση της αδειοδότησης τους και για την περίοδο του διορισμού τους σε τράπεζες, ο κ. Ιορδάνου είπε ότι “με το πρώτο θέμα, θέση μας είναι ότι μια τέτοια ρύθμιση είναι αντισυνταγματική, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί τόσο από τη γνωμάτευση των νομικών μας συμβούλων όσο και από την ίδια τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας”.

Πρόκειται, συνέχισε, για ασύνδετα θέματα μεταξύ τους, ενώ παράλληλα προκαλούν σαφή διάκριση και ανισότητα μεταξύ των πολιτών.

“Επειδή όμως η ιδέα αυτή έχει εύηχη ηχώ και για να μην παρεξηγηθώ, βεβαίως υποστηρίζουμε και καθημερινά αγωνιζόμαστε για τη φορολογική συμμόρφωση όλων των πολιτών και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων των ελεγκτών, κάτι που πιστεύω ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα Φορολογίας από τη μέχρι σήμερα συνεργασία μας”, υπογράμμισε.

Σε σχέση με την περίοδο συνεχούς διορισμού ελεγκτών σε εταιρείες που εμπίπτουν στον ορισμό των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος (όπως πχ οι τράπεζες), ο κ. Ιορδάνου είπε στο ΚΥΠΕ ότι “πάγια θέση του Συνδέσμου είναι ότι η Δημοκρατία θα πρέπει να υιοθετεί τις ελάχιστες απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, έτσι ώστε να μην πλήττεται η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητα της χώρας”.

Στην προκειμένη περίπτωση η Οδηγία ορίζει ως μέγιστο χρόνο συνεχούς διορισμού τα 10 έτη, με δικαίωμα επέκτασης για άλλα 10, νοουμένου ότι προηγηθεί διαδικασία προσφορών”, πρόσθεσε.

“Εφόσον καθορίζεται από την Οδηγία, η πιο πάνω ρύθμιση είναι αρκούντως ικανοποιητική, ενώ τα οφέλη που ενδεχομένως να φέρει πιο συχνή αλλαγή του ελεγκτή να μην είναι αυτά που ίσως κάποιος να προσδοκά, προκαλώντας, αντιθέτως, ψηλότερο κόστος λειτουργίας τόσο των εταιρειών των ίδιων όσο και των ελεγκτικών γραφείων, σημείωσε.

Τέλος κληθείς να αναφέρει το καταληκτικό του σχόλιο και ποιες θα είναι οι ενέργειές στη μετά το νέο νόμο εποχή, ο κ. Ιορδάνου είπε αφού σημείωσε ότι ο ΣΕΛΚ έχει μια εξαιρετική συνεργασία τόσο με τη Βουλή όσο και με την Κυβέρνηση και άλλους όμορους φορείς της οικονομίας, είπε ότι ο Σύνδεσμος έχει εμπιστοσύνη στο νομοθετικό σώμα ότι θα ψηφίσει μια λειτουργική και εύκολα εφαρμόσιμη νομοθεσία, η οποία θα διέπεται από την τήρηση των προνοιών του Συντάγματος, του Νόμου, της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης.

Ο κ. Ιορδάνου διαβεβαίωσε ότι ο Σύνδεσμος λαμβάνει “όλα τα κατάλληλα μέτρα, που δεν είναι λίγα, για να αντεπεξέλθουμε στις νέες μας ευθύνες” και τόνισε ότι ο ΣΕΛΚ παραμένει προσηλωμένος στις αρχές του, που είναι η εξυπηρέτηση των μελών του, του επαγγέλματος, της οικονομίας και γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.