Δικαστική μάχη κουρεμένων της Λαϊκής Τράπεζας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνές επίπεδο με 950 Ελλαδίτες να σέρνουν την Δημοκρατία στο Διεθνές Δικαστήριο.

Πολλαπλές παραβιάσεις διατάξεων από την Κυπριακή Δημοκρατία καταγγέλουν οι αιτητές, όπως τα μέτρα του bail-in του προϋπολογισμού που εξαιρούσαν φιλανθρωπικά ιδρύματα και άλλα ιδρύματα που ανήκαν μόνον σε κυπριακές οντότητες και πολίτες.

Επίσης οι 950 Ελλαδίτες κουρεμένοι σημειώνουν ότι η Κύπρος παραβίασε την εγγύηση της BIT για «δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση» σε Έλληνες επενδυτές, η οποία ουσιαστικά απαιτεί από την κυπριακή Κυβέρνηση να ενεργήσει με «καλή πίστη».

Οι αιτητές σημειώνουν επίσης ότι η Κύπρος γνώριζε ότι οι περισσότεροι καταθέτες με περισσότερα από €100.000 στις τράπεζες ήταν ξένοι και απέρριψαν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις αντί για το bail-in οι οποίες θα είχαν κατανείμει ομοιόμορφα το βάρος μεταξύ αλλοδαπών και Κυπρίων. Η κυπριακή Κυβέρνηση εξασφάλισε ότι τα δάνεια που είχε καταβάλει στις τράπεζες εξοφλήθηκαν πλήρως.

Σύμφωνα με τη δικηγορική ομάδα των αιτητών, οι δικηγόροι της Κυπριακής Δημοκρατίας προβάλουν ενστάσεις και επικαλούνται τη λήξη των διμερών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και μεταξύ Λουξεμβούργου και Κύπρο

Να σημειώσουμε ότι επενδυτές όπως Grant & Eisenhofer PA και ο Νομικός Όμιλος Kyros Law Offices ασκούν προσφυγή κατά της κυπριακής Κυβέρνησης σε διεθνή διαδικασία διαιτησίας, λόγω του ότι έχασαν τα χρήματά τους από επενδύσεις στα ομόλογα και στο σύνολο μαζί με τους τόκους διεκδικούν περίπου €300 εκατ.

Η απόφαση δεν αναμένεται να βγει πριν το τέλος του έτους.