Ο Σύνδεσμος Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών Κύπρου (ΣΕΣΙΚ) παραμένει στη διάθεση των αρμοδίων για συζήτηση και συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων στη δημόσια υγεία, όπως δηλώνει.
 
«Συζήτηση, η οποία είναι καλό να μην γίνεται δημόσια, καθώς κλονίζει την εμπιστοσύνη των ασθενών προς το δημόσιο τομέα της Υγείας», αναφέρει, σε ανακοίνωση του με την ευκαιρία της “άσκοπης και προεκλογικής” δημόσιας συζήτησης για τα αίτια φυγής των ιατρών από τα δημόσια νοσηλευτήρια, η οποία μόνο κακό κάνει στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, ο Σύνδεσμος Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών Κύπρου.
 
Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει τις λύσεις που έχει πολλάκις εισηγηθεί για το φαινόμενο και οι οποίες αναμένουν, όπως αναφέρει, ότι θα βρουν άμεση εφαρμογή στα νέα συμβόλαια, από 01/01/2018.
 
Οι λύσεις που εισηγείται ο Σύνδεσμος είναι η άμεση εφαρμογή της συμφωνίας για την αναβάθμιση των κλιμάκων των ιατρών από 01/01/2018, για όλους τους γιατρούς, η αξιοπρεπής αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση, η εφαρμογή της νομοθεσίας για 48ωρη εβδομαδιαία εργασία, το ειδικό καθεστώς αποζημίωσης για όποιον επιλέξει να εργάζεται επιπλέον ώρες, το οποίο να υπερβαίνει σημαντικά την αποζημίωση της κανονικής υπερωριακής απασχόλησης, τη διευκόλυνση αντί παρεμπόδιση της συμμετοχής των ιατρών σε εκπαιδευτικά συνέδρια και θεσμοθέτηση εκπαιδευτικής άδειας, αντί για αναδρομική έγκριση των μισών ημερών, όπως ισχύει σήμερα, το δικαίωμα για άσκηση ιδιωτικής ιατρικής, ως μέσο συγκράτησης εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια, αλλά και ως μέτρο προσέλκυσης όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων.
 
Άλλες εισηγήσεις του Συνδέσμου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή του, είναι η πλήρης εξίσωση των δικαιωμάτων των εκτάκτων ιατρών με αυτά των μόνιμων συναδέλφων τους, για όλους τους σκοπούς, το ορθολογιστικό σύστημα αξιολόγησης και αντί προαγωγών μέσω ΕΔΥ, αυτόματη αναβάθμιση των απολαβών κατά αντιστοιχία με την υπόλοιπη Ευρώπη, το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και ταμείο προνοίας και για τους εκτάκτους ιατρούς, η αναβάθμιση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, τόσο από πλευράς υποδομών όσο και από πλευράς στελέχωσης με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες.
 
Καταλήγοντας, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η έγκαιρη εφαρμογή των πιο πάνω, θα είχε αποτρέψει τη φυγή γιατρών από νευραλγικά πόστα των δημόσιων νοσηλευτηρίων.