Η κατάληξη που έλαβε το θέμα του Συνεργατισμού θα έχει στο μέλλον αρνητικές συνέπειες στην κυπριακή κοινωνία και κατ’ επέκταση στην κυπριακή οικονομία, αναφέρει ανακοίνωση της Συνεργατικής Κεντρικής Εταιρείας Συμμετοχών Λτδ (ΣΥΚΕΣΥ).

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) στις 18/06/2018 πάρθηκε “μια απόφαση που οριστικοποίησε το τέλος της μοναδικής 108χρονης πορείας του Συνεργατισμού, μια απόφαση που έβαλε κυριολεκτικά την ταφόπετρα στον Πιστωτικό Τομέα του Συνεργατισμού”.

“Καλεστήκαμε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να επισημοποιήσουμε το τέλος της ένδοξης αυτής ιστορίας, ένα τέλος που ασφαλώς δεν προσυπογράψαμε”.

Εκφράζει βεβαιότητα ότι αν οι εισηγήσεις τους εισακούονταν, αν τα μηνύματα και οι προβληματισμοί τους λαμβάνονταν έγκαιρα υπόψη, δεν θα είχαμε τη σημερινή κατάληξη.

Οπως αναφέρει, “τα τραγικά γεγονότα του 2013, δεν άφησαν αλώβητο τον Συνεργατισμό. Οπωσδήποτε προηγήθηκαν λάθη και παραλήψεις, αλλά σε καμία περίπτωση τα προβλήματα δεν ήταν στην έκταση και στο μέγεθος που τα ξένα, αλλά δυστυχώς και εγχώρια, συμφέροντα ήθελαν να τα παρουσιάσουν”.

Προστίθεται ότι σε αρκετά προβλήματα έγιναν προσπάθειες για βελτίωση τους και από τη νέα ηγεσία, αλλά “θα μπορούσαν να γίνουν πιο μεγάλα και τολμηρά βήματα”.

Η ΣΥΚΕΣΥ αναφέρει ότι χαιρέτισε την απόφαση για εισδοχή του Συνεργατισμού στο ΧΑΚ και την δωρεάν παραχώρηση του 25% στους καταθέτες και συνεπείς δανειολήπτες, αλλά “δυστυχώς οι ξένοι θεσμοί με την υποκίνηση εγχώριων συμφερόντων δεν επέτρεψαν ούτε αυτός ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε τη μοιραία αυτή κατάληξη μετά το τελειωτικό κτύπημα που δόθηκε από την αλλαγή στις παραδοχές των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων”.

“Ως ΣΥΚΕΣΥ έχουμε ήσυχη τη συνείδηση μας ότι πράξαμε ό,τι είναι δυνατό για να διαφυλάξουμε τον Συνεργατισμό, ότι συνεργαστήκαμε ειλικρινά με τη Διεύθυνση και το Υπουργείο Οικονομικών για να διασώσουμε αυτήν την λαμπρή μακρόχρονη ιστορία” καταλήγει η ανακοίνωση.