Σημαντικές ατασθαλίες στη λειτουργία ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής επισημαίνει στην έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία για τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

Αναλύοντας την έκθεση του στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σημειώνει μεταξύ άλλων ότι • Από τα 26 ξενοδοχεία 5 αστέρων μόνο τα έξι έχουν άδεια λειτουργίας από τον ΚΟΤ.

• Από τα 57 ξενοδοχεία 4 αστέρων μόνο 12 έχουν άδεια λειτουργίας.

• Στο τέλος του 2016 λειτουργούσαν 233 ξενοδοχεία, από τα οποία μόνο τα 63 έχουν άδεια ή ποσοστό 27%.

• Επίσης λειτουργούσαν 3.570 κέντρα αναψυχής, από τα οποία μόνο 2,282 είχαν άδεια ή ποσοστό 64%.

• Συνολικά δεν ανανέωσαν τις άδειες λειτουργίας το 73% των ξενοδοχείων και το 36% των κέντρων αναψυχής.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επισημαίνει ότι το γεγονός ότι λειτουργούν χωρίς άδεια τα ξενοδοχεία και τα κέντρα αναψυχής, εγκυμονεί κινδύνους σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές.

Ο Γενικός Ελεγκτής επισημαίνει επίσης:

• Μη έκδοση άδειας χρήσης υποστατικών του Οργανισμού και μη ανάκτηση της κατοχής των ακινήτων από τους διαχειριστές. • Καθυστέρηση στην ετοιμασία και υποβολή οικονομικών καταστάσεων.

• Αδυναμίες στον λογιστικό έλεγχο των Γραφείων Εξωτερικού.

• Μη ανανέωση συμφωνιών άδειας χρήσης και μη αύξηση καταβλητέου ποσού για τα υποστατικά στη Μαρίνα Λάρνακας.

• Σημαντική καθυστέρηση στην καταβολή των οφειλών του Οργανισμού προς το Υπουργείο Εξωτερικών.

• Εκκρεμότητα στην ψήφιση του νομοσχεδίου για δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού.

Εξ άλλου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κατήγγειλε ανορθόδοξες πληρωμές στο γραφείο του ΚΟΤ στο Άμστερνταμ, επισημαίνοντας ότι ο υπεύθυνος του γραφείου, αρνήθηκε να προσκομίσει δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την διοίκηση του Οργανισμού.

Ο ΚΟΤ διέκοψε το συμβόλαιο εργοδότησης και η υπόθεση οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη της Ολλανδίας.

Το δικαστήριο ενέκρινε την διακοπή της συνεργασίας και την καταβολή από τον ΚΟΤ στον υπεύθυνο του γραφείου, του ποσού των 96 χιλιάδες ευρώ καθώς 7.400 ευρώ ως μισθό από 14 Ιουνίου του 2016 ως την 1 Φεβρουαρίου του 2017. Ωστόσο ο οργανισμός προχώρησε σε έφεση.
Βουλευτές έθεσαν ζήτημα για την επιχορήγηση του ΡΑΛΛΥ ΚΥΠΡΟΣ, με ποσό γύρω στις 500 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, ή 7.3 εκ. ευρώ από το 2003 μέχρι το 2016, ενός ιδιωτικού οργανισμού, από τον ΚΟΤ, ενώ την ίδια ώρα δεν τυγχάνουν επιχορήγησης άλλα αθλήματα διεθνούς επιπέδου, όπως του ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΛΕΙ.

Ο Γενικός Ελεγκτής, επισημαίνει ότι η επιχορήγηση γίνεται με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, για πολιτικούς λόγους.

Γιώργος Δεληγιάννης