332 δηλωμένα περιστατικά μέσα σε 13 χρόνια. 36 νέα περιστατικά το 2018

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας Γ ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η ασθένεια, η οποία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως, καθώς έχει υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σύμφωνα και με τα στατιστικά που υπάρχουν, οι θάνατοι από Ηπατίτιδα Γ στην Ευρώπη ανά έτος είναι περισσότεροι από τους θανάτους από τον ιό HIV.

Το Εθνικό Σχέδιο καταρτίστηκε με τη συμβολή εκπροσώπων εμπλεκομένων Υπουργείων, φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για το Υπουργείο Υγείας, με στόχο τη σταδιακή διαχείριση, τον έλεγχο και εν τέλει την εξάλειψη της νόσου μέχρι το 2030, στο πλαίσιο και της στρατηγικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής στηρίζεται στους εξής πέντε άξονες:

1. Αναδιοργάνωση δομών και υπηρεσιών

2. Αγωγή υγείας, Πρόληψη και Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού

3. Προσυμπτωματικός έλεγχος

4. Διάγνωση και Θεραπεία και

5. Παρακολούθηση, Αποκατάσταση και Χρόνια Φροντίδα

Την ευθύνη υλοποίησης και συντονισμού του Εθνικού Σχεδίου Δράσης θα έχει η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή, ενώ οι δράσεις θα καθορίζονται ετησίως από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και φορείς, σύμφωνα με το υφιστάμενο Σχέδιο Δράσης.

Στη χώρα μας, όπως προκύπτει, αναμένουν σήμερα για να λάβουν θεραπεία για την Ηπατίτιδα Γ 165 πρόσωπα, ενώ άλλα 51 έχουν διαγνωστεί μέσω των προγραμμάτων της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Σε ό,τι αφορά τα δηλωμένα περιστατικά, από το 2005 μέχρι και το 2018 έχουν καταγραφεί 332 περιστατικά Ηπατίτιδας Γ, ενώ το 2017 έχουν δηλωθεί 21 νέα περιστατικά και 36 νέα το 2018.

Ποσοστά σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου συμπεριλαμβάνονται τόσο οι χρήστες ενέσιμων εξαρτησιογόνων ουσιών όσο και οι έγκλειστοι στις φυλακές, οι αιμοδότες, οι πολυμεταγγιζόμενοι κ.α.

Σε ό,τι αφορά τους χρήστες, σύμφωνα με μελέτες της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου έχει εκτιμηθεί ότι κατά το 2017 ο αριθμός των θετικών στον ιό HCV ανερχόταν μεταξύ 279 και 509, ενώ σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα από το Τμήμα Φυλακών, σε σύνολο 1.066 ατόμων που ελέγχθηκαν το 2018 εντοπίστηκαν θετικοί στον ιό 49 άτομα, δηλαδή ποσοστό 4,6%. Σε ό,τι αφορά τους αιμοδότες, από το 1990 που άρχισε ο έλεγχος στις μονάδες αίματος δεν υπήρξε κανένα περιστατικό λόγω μετάγγισης.

Ελένη Κωνσταντίνου