Σήμερα η έκθεση της Moneyval για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Κύπρο

Η Επιτροπή κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης αναμένεται να δημοσιεύσει σήμερα έκθεση για την Κύπρο και τις αδυναμίες που εντόπισε στο σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η MONEYVAL διαπιστώνει στην έκθεσή της, αδυναμίες που παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των κυπριακών αρχών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, λόγω του ότι δεν ήταν πολύ δραστήριες στην αντιμετώπιση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις εκτός Κύπρου, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επίσης, στην έκθεση, θα τονίζεται ότι η Κύπρος δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημη αξιολόγηση των κινδύνων που θέτουν τα νομικά πρόσωπα.

Παράλληλα, στην έκθεση θα επισημαίνεται ο κίνδυνος στον τομέα των ακινήτων, ο οποίος έχει αυξηθεί σημαντικά, μέσω της απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας, στο πλαίσιο του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων. Στην έκθεση τονίζεται ότι πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά η εποπτεία του τομέα των ακινήτων και να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τα προληπτικά μέτρα από τους κτηματομεσίτες. Μεταξύ άλλων, η έκθεση αναμένεται να υπογραμμίζει ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Επενδύσεων δεν αξιολογήθηκαν εκτενώς και ότι θα συστήνεται στην Κύπρο να διεξάγει ολοκληρωμένη αξιολόγηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.