Συνάντηση θα έχουν σήμερα με τον Υπουργό Υγείας ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αναφορικά με τις διαβουλεύσεις για την εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Κατά τη συνάντηση θα ανταλλαγούν απόψεις επί των προτάσεων και των θέσεων που κατέθεσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος έχει επεξεργαστεί τις προτάσεις και τις θέσεις.

Όπως έγινε γνωστό υπάρχει συμφωνία στο θέμα της εγγυημένης τιμής μονάδας και την άσκηση ιδιωτικής ιατρικής από τους γιατρούς οι οποίοι θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ. Η εγγυημένη τιμή μονάδας θα κυμαίνεται από 13 έως 17 ευρώ με κατάληξη τα 15 ευρώ κατά μέσο όρο.

Αναφορικά με την άσκηση ιδιωτικής ιατρικής από τους συμβεβλημένους με το ΓεΣΥ γιατρούς διεξάγεται διαβούλευση ανάμεσα στον Υπ. Υγείας και τον ΠΙΣ, όμως αναμένεται ότι θα υπάρξει κατάληξη και οι γιατροί θα μπορούν να ασκούν ιδιωτική ιατρική τις βραδινές ώρες.