Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Αντρέας Καυκαλιάς, μεταβαίνει τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018, στις Βρυξέλλες, για να συμμετάσχει σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση που διοργανώνει η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 24 Απριλίου, με θέμα το Μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2020.

Τη Συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση από το ΓΤΠ, θα προσφωνήσουν, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης Phil Hogan και ο Υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών της Βουλγαρίας Rumen Porodzanov, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας.