Τη συμμόρφωση του Υπουργού Εξωτερικών στις συστάσεις της αναμένει η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφορικά με τα κονδύλια της διαφώτισης -και στο θέμα της υπέρβασης των δαπανών και στο θέμα της ομοιομορφίας της μεταχείρισης των οργανώσεων που θεωρούνται συνδεδεμένες με τα κόμματα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ι. Κασουλίδης, ήταν αυτός που ως επικεφαλής της Υπηρεσιακής Επιτροπής Διαφώτισης το 2015 ενέκρινε το κονδύλι των €6.038 για αίτημα που είχε υποβάλει η ΝΕΔΗΣΥ και αφορούσε συνέδριο της νεολαίας του ΕΛΚ το 2014.

Στην παρατήρηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι υπερέβη το εγκριθέν ποσό για σκοπούς διαφώτισης για το ΔΗΣΥ, ύψους 25.000 ευρώ, η απάντηση του κ. Κασουλίδη είναι ότι η ΝΕΔΗΣΥ δεν είναι συνδεδεμένη οργάνωση με τον ΔΗΣΥ… Την ίδια ώρα ωστόσο, το ΥΠΕΞ δεν αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο την ΕΔΟΝ. Υπάρχει δηλαδή εκτός από το ζήτημα της υπέρβασης και ζήτημα άνισης και μη ομοιόμορφης μεταχείρισης.

Έτσι, αν το ΥΠΕΞ επιμένει να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση στην πληρωμή της ΝΕΔΗΣΥ ενός αιτήματος για ένα γεγονός που έγινε και επιδοτήθηκε με €10.000, ένα χρόνο πριν (το 2014), δεν έχει δώσει καμία ικανοποιητική απάντηση για το θέμα της άνισης μεταχείρισης.

Σημειώνουμε ότι ο κ. Κασουλίδης είχε διαβεβαιώσει την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής ότι συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Και σ’ αυτή την περίπτωση η Ελεγκτική Υπηρεσία αναμένει συμμόρφωση.

Νίκη Κουλέρμου

 

ΕΔΟΝ: Ας τα βρει με τον Γενικό Ελεγκτή η ΝΕΔΗΣΥ (φώτο επιστολές του ΓΕ)