Σήμερα ο τζίρος του εμπορίου ολοένα και συγκεντρώνεται σε ένα πολύ μικρό αριθμό πολυ-επιχειρήσεων, ντόπιων και ξένων.

Η αναρχία στα θέματα ωραρίων καταστημάτων δημιούργησε έντονες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και εργασιακό μεσαίωνα.

Χρειαζόμαστε πολιτικές χρηματοδότησης και στήριξης προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό και κρατικό επίπεδο προς όφελος των μικρομεσαίων.

Προτείνουμε:

• Δημιουργία ενιαίου φορέα μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο αρμόδιο Υπουργείο.

• Χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

• Μονοθυριδική πύλη εξυπηρέτησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας.

• Νομοθετημένα ωράρια καταστημάτων, με διασφάλιση της αργίας της Κυριακής (έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες ορισμένων περιοχών), των όρων απασχόλησης των εργαζομένων και των επίσημων αργιών.

• Προστασία επαγγελματικής στέγης. Η ισχύς του Ενοικιοστασίου να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Κύπρο και να καλύπτει όλα τα κτίρια που ανεγέρθηκαν μετά το 2000.

• Ολοκληρωμένη πολιτική έναντι των πολύ μεγάλων εμπορικών αναπτύξεων (π.χ. για τα Mall), με ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό και κριτήρια για τις αναπτύξεις τέτοιου μεγέθους, ώστε να μην προάγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

• Αναθεώρηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και κλείσιμο την Κυριακή, εκτός από τις τουριστικές περιοχές.