Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας συναντήθηκε σήμερα με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου και έτυχε ενημέρωσης  σχετικά με την ίδρυση της νέας «Σχολής Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα.

Οπως αναφέρει ο Δήμαρχος:


«Ο Πρύτανης με ενημέρωσε για τις θετικές εξελίξεις αναφορικά με ενέργειες που γίνονται εκ μέρους του για την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων από το εξωτερικό σε σχέση με την ίδρυση της εν λόγω σχολής και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν τους προσεχείς μήνες.

Άμεση προτεραιότητα είναι η αξιολόγηση όλων των πιθανών χώρων για την χωροθέτηση της σχολής ώστε η τελική απόφαση να διασφαλίζει τις κτιριολογικές ανάγκες σύμφωνα με το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους της υπό δημιουργία σχολής καθώς και τυχών άλλων υποστηρικτικών υποδομών που θα λειτουργήσουν σε συνέργεια με αυτή.

Από πλευράς Δήμου έγινε ενημέρωση για τις ενεργειες για την φιλοξενία του «Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) στη Θαλάσσια Τεχνολογία το οποίο θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη στη Λάρνακα καθώς και για ενέργειες που γίνονται για την αποκατάσταση της Διατηρητέας Οικοδομής (πρώην ινστιτούτο Κορνάρο) μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων ώστε να παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ενδιάμεση λύση για την έναρξη της σχολής ενώ παράλληλα θα λειτουργεί και ως πυρήνας για την προώθηση δράσεων που αφορούν πρωτοβουλία «Λάρνακα Γαλάζια Πόλη»