Άλλες 549 χιλιάδες ευρώ για τους συμβούλους αποκρατικοποίησης της ΑΤΗΚ.

Παρόλο που η διαδικασία αποκρατικοποίησης της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) έχει τερματιστεί μετά από την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή, εντούτοις οι φορολογούμενοι συνεχίζουν να πληρώνουν τους συμβούλους που πρόσλαβε η κυβέρνηση για τις ιδιωτικοποιήσεις.

Με σημείωμά του προς τη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών αιτείται την αποδέσμευση επιπρόσθετων κονδυλίων για τους συγκεκριμένους συμβούλους της κυβέρνησης και το θέμα θα συζητηθεί σήμερα Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, το ποσό ανέρχεται στις 549 χιλιάδες ευρώ και προορίζεται «για την πραγματοποίηση τελικών πληρωμών για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία τερματισμού τους λόγω εξελίξεων που επηρεάζουν την εκτέλεσή τους». Να σημειώσουμε ότι για τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΑΤΗΚ συνήφθηκαν 5 συμβάσεις για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Η συνολική αξία των συμβάσεων ήταν 3.369.260 ευρώ και μέχρι σήμερα έχει πληρωθεί συνολικό ποσό 1.734.778 ευρώ.

Το ΥΠΟΙΚ αναφέρει στο σημείωμα ότι λόγω της έκδοσης διατάγματος, με το οποίο η ΑΤΗΚ έπαυσε να αποτελεί φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση, οι επηρεαζόμενοι σύμβουλοι ενημερώθηκαν για τερματισμό των συμβάσεων και κλήθηκαν όπως υποβάλουν αιτήματα για πληρωμή υπηρεσιών που θεωρούν πως έχουν παρασχεθεί και δεν έχουν πληρωθεί. «Οι επηρεαζόμενοι σύμβουλοι απέστειλαν τελικά αιτήματα για πληρωμή συνολικού ποσού €461.344 πλέον ΦΠΑ προς τερματισμό των συμβάσεων, οπόταν δεν αναμένεται υποβολή άλλων αιτημάτων».

Σπύρος Σωτηρίου