Οι στόχοι της εκστρατείας ευαισθητοποίησης Rethink (Reduce-Reuse-Recycle) στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ της ΕΕ, ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ακαδημαϊκή κοινότητα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ώστε η Κύπρος να καταφέρει να αναπτύξει περιβαλλοντική κουλτούρα και συνείδηση και να καταφέρει να μειώσει τον όγκο των σκουπιδιών που παράγει, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων σε δημόσια διαβούλευση το απόγευμα στο ΚΕΒΕ.

Στη διαβούλευση έγινε αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων μεταξύ εκπροσώπων του Frederick University, του ΤΕΠΑΚ, της Green Dot , της Σχολής Μοριακής Ιατρικής και εκπροσώπου του Τμήματος Περιβάλλοντος για το πώς θα φτάσουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα οι στόχοι του έργου στους Κύπριους καταναλωτές. Ο Μέσος Κύπριος με βάση στοιχεία της Eurostat, παράγει δύο κιλά απορριμάτων την ημέρα, ή 663 κιλά το έτος και κατατάσσεται στις ψηλές θέσεις της ΕΕ στην παραγωγή σκουπιδιών.

Το πρόγραμμα, στο οποίο εταίρος είναι και το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχει διάρκεια 34 μήνες (έναρξη Ιούνιος 2014-λήξη Απρίλιος 2017). Σε αυτό συμμετέχουν ως κράτη μέλη η Κύπρος και το Βέλγιο. Ο προϋπολογισμός είναι 2 εκ, 181,960 ευρώ. Βασικός στόχος είναι η προώθηση της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων μέσω διαφόρων δράσεων που θα ενημερώνουν, θα εκπαιδεύουν και θα κινητοποιούν τους καταναλωτές.

Οι εταίροι στοχεύουν να διαμορφώσουν περιβαλλοντική συνείδηση και κουλτούρα ανάμεσα στους νέους από 5-16 χρόνων (αποτελούν το 50% της κάλυψης των στοχεύσιμων κοινών), στους νέους και τα νεαρά ζευγάρια από 20-44 χρόνων (75% κάλυψη), στη βιομηχανία μέσω 80 συνδέσμων, στους εκπαιδευτικούς, στους μετανάστες (30% κάλυψη), τις τοπικές αρχές (70% κάλυψη) και στα μέλη του Κοινοβουλίου που θα κληθούν να εναρμονίσουν οδηγίες.

Οι διάφορες δράσεις περιλαμβάνουν ρεπορτάζ, άρθρα, παρουσιάσεις , συνεντεύξεις, εκπομπές και διαφημιστικά σποτ στα ΜΜΕ ( έντυπα και ηλεκτρονικά), ενώ παράλληλα προγραμματίζονται φεστιβάλ, δημιουργία ιστοσελίδας και λογαριασμών στο facebook και το twitter, καθώς και την ψηφιακή εφαρμογή για Η/Υ και smartphones.

Παράλληλα, θα γίνει εκπαίδευση των εκπροσώπων των ΜΜΕ και θα διοργανωθούν εργαστήρια για εκπαιδευτές, τις τοπικές και δημόσιες αρχές και των εργαζομένων στην βιομηχανία.

Μέσω του προγράμματος οι συντελεστές θα επιδιώξουν να παρακολουθήσουν τις επιπτώσεις του έργου στους αποδέκτες και στο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων στο τόπο μας και στοχεύουν να ενημερώσουν περισσότερα από 500, 000 άτομα ανά έτος μέσω της τηλεόρασης και 400,000 μέσω του ραδιοφώνου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε ανταλλαγή απόψεων για το πώς μπορούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να δώσουν ενημέρωση αλλά και εκπαίδευση στους φοιτητές τους, στους καθηγητές αλλά και τους εργαζομένους μέσω συντονισμένων δράσεων. Τέθηκαν τα διάφορα προβλήματα, αδυναμίες και ελλείψεις στο θέμα της ενημέρωσης των καταναλωτών και της δημιουργίας κουλτούρας ώστε να καταφεύγουν στην επαναχρησιμοποίηση των απορριμάτων τους, τη μείωση και την ανακύκλωση.

Από τους εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας τέθηκαν προβληματισμοί για το πώς εντάσσονται διάφορα προγράμματα και έργα για το θέμα της μείωσης των αποβλήτων, πώς γίνεται η έρευνα και πώς επιτυγχάνεται η συνεργασία με τους φοιτητές, οι οποίοι τις περισσότερες φορές εμφανίζονται απρόθυμοι να συμμετάσχουν. Τέθηκε η ανάγκη να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στα διάφορα προγράμματα, χρήσης role models, στη διαμόρφωσης κινητηρίου δύναμης και επικέντρωση στην ομαδικότητα.