Συνεργασία Green Dot Κύπρου και Κέντρου Παραγωγικότητας

Η Green Dot Κύπρου σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου διεξήγαγαν έρευνα σχετικά με την ανακύκλωση. Η έρευνα αφορούσε τις αντιλήψεις, γνώσεις και συνήθειες των Κυπρίων πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση.

Από την έρευνα προέκυψε πως αρκετοί πολίτες γνωρίζουν το γιατί θα πρέπει να κάνουν ανακύκλωση και ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνει πως συμμετέχει στα προγράμματα ανακύκλωσης, αν και όχι συστηματικά. Οι περισσότεροι έχουν θετική εικόνα για την Green Dot Κύπρου και για το έργο που επιτελεί. Τέλος, αναφέρουν πως χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση για τα θέματα της ανακύκλωσης και του περιβάλλοντος γενικά.

Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για την Green Dot Κύπρου σχετικά με το επίπεδο γνώσης και ευαισθητοποίησης των Κυπρίων στα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων και σκοπός είναι να αξιοποιηθούν για βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας, η Green Dot Κύπρου ευχαρίστησε και τίμησε την ομάδα φοιτητών και την εκπαιδευτικό που διεξήγαγαν την έρευνα. Παράλληλα, ο Οργανισμός βράβευσε και το νικητή του διαδικτυακού διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό τη συμμετοχή του κοινού στη συγκεκριμένη έρευνα. Το έπαθλο του διαγωνισμού ήταν ένα ποδήλατο και απονεμήθηκε στη νικήτρια κα. Δεσποιάννα Αλεξάνδρου από τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού κ. Κυριάκο Παρπούνα.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.