“Έρευνα και καινοτομία: προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον” ήταν το θέμα συζήτησης που διοργάνωσε χθες Δευτέρα το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας (ΙΝΕΠ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το συμπέρασμα από τη συζήτηση είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη επένδυση στην έρευνα και καινοτομία, τη δημιουργία οργανικών θέσεων ερευνητών και αύξηση των οργανικών θέσεων για νέους διδάκτορες.

Εισηγήσεις κατέθεσαν ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σταύρος Μαλάς, ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κώστας Γουλιάμος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Γιώργος Δημοσθένους, ο τέως Αντιπρύτανης Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μάριος Μαυρονικόλας και ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας, Λάμπρος Λαμπριανού. 

Ο κ. Μαλάς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της έρευνας για την εξυπηρέτηση των αναγκών πολιτικού σχεδιασμού των σύγχρονων κοινωνιών. Ειδικά για την Κύπρο σημείωσε ότι υπολείπεται σοβαρά του ευρωπαϊκού μέσου όρου δαπανών στην έρευνα και την καινοτομία, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στις παθογένειες του πολιτικού συστήματος.
 
Ο Κώστας Γουλιάμος κατέκρινε το υφιστάμενο κοινωνικό μοντέλο, το οποίο “προάγει ένα παρασιτικό καταναλωτισμό” και σημείωσε ότι η κοινωνική κρίση  κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάπτυξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Το μοντέλο αυτό, συνέχισε, θα πρέπει να στηρίζεται στην έρευνα, αλλά όχι μόνο αυτή που αφορά στις επιχειρήσεις αλλά, κυρίως, την κοινωνική έρευνα. Επιπλέον, ο κ. Γουλιάμος κατέθεσε εισήγηση για δημιουργία, στην Κύπρο, στα πλαίσια της παρουσίας της χώρας στην ΕΕ, ενός Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 
Ο Γιώργος Δημοσθένους εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι η διαχείριση της έρευνας στην Κύπρο βρίσκεται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Οικονομικών και όχι του Υπουργείου Παιδείας. Σημείωσε τη σημασία που έχει το γεγονός η έρευνα να μην διεξάγεται εις βάρος της διδασκαλίας και ανέδειξε την ανάγκη αξιοποίησης ερευνητικών υποδομών και της συνεργασίας ανάμεσα σε όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου, ιδιωτικά και δημόσια.
 
Ο Μάριος Μαυρονικόλας σημείωσε, προστίθεται στην ανακοίνωση, με απογοήτευση το γεγονός ότι τα τελευταία 5 χρόνια μείναμε πολύ πίσω όσον αφορά τον τομέα της έρευνας, καθώς δεν υπάρχει ουσιαστικά πολιτική για την έρευνα εκ μέρους της πολιτείας. Αναφέρθηκε σε δραματική μείωση των ερευνητικών κονδυλίων, των υποτροφιών και των ευκαιριών σταθερής απασχόλησης νεαρών ερευνητών και διδακτόρων.
 
Ο Λάμπρος Λαμπριανού έδωσε μια διαφορετική διάσταση στη συζήτηση, αναφερόμενος στα σοβαρά προβλήματα του υφιστάμενου εργασιακού καθεστώτος των νέων επιστημόνων, σημειώνοντας ότι οι πλείστοι εξ’ αυτών εργάζονται σε καθεστώς ανασφάλειας που βασίζεται σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ωρομίσθιας απασχόλησης.