Αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, η συζήτηση του προϋπολογισμού του κράτους για το 2018. Η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών για τον κρατικό προϋπολογισμό θα ολοκληρωθεί στις 27 Νοεμβρίου με την παρουσία της Διοικητικού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χρυστάλλας Γιωρκάτζη.
 
Στη συνεδρία της Επιτροπής, η οποία θα αρχίσει στις 9.30, ο Υπουργός Οικονομικών θα αναλύσει τα κρατικά έσοδα και θα παρουσιάσει τους δημοσιονομικούς δείκτες και την οικονομική πολιτική και δημοσιονομική κατάσταση.
 
Καταθέτοντας το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού στις 4 Οκτωβρίου στον Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, ο Υπουργός Οικονομικών είχε δηλώσει ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, χωρίς νέους φόρους και νέα μέτρα που να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά περιλαμβάνονται αρκετές καινούριες πολιτικές και αρκετά καινούρια έργα.
 
Ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ για το 2018 (€733,6 εκατομμύρια). Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης, προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα €7,5 δισεκατομμύρια, ενώ τα δημόσια έσοδα θα ανέλθουν στα €7,7 δισεκατομμύρια. Καταγράφεται αύξηση 3,4% τόσο στα έσοδα όσο και στις δαπάνες, με αναμενόμενο δημοσιονομικό πλεόνασμα 1% του ΑΕΠ.
 
Επιπλέον, το προσχέδιο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 3% για το 2018, ενώ το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 97,9% του ΑΕΠ το 2018 ή στα €19, 1 δισ., από 102,7% το 2017.
 
Μετά την παρουσίαση του Υπουργού Οικονομικών θα ακολουθήσει στην Επιτροπή Οικονομικών η συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2018 του Υπουργείου Οικονομικών, στον οποίο περιλαμβάνονται επιμέρους κονδύλια που αφορούν, μεταξύ άλλων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.
 
Στη συνεδρία κλήθηκαν να παραστούν πέρα του Υπουργού Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Διευθυντής Προϋπολογισμού, η Γενική Λογίστρια, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.
 
Η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών του κρατικού προϋπολογισμού για το 2018 θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη, στις 9.30, με την παρουσίαση του προϋπολογισμού για το 2018 του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.
 
Στις 10.30, θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ στις 11.30 θα παρουσιαστεί ο προϋπολογισμός της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.
 
Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2018 στην Επιτροπή Οικονομικών ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου, με την παρουσία της Διοικητικού της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤ) της Κύπρου Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, η οποία θα παρουσιάσει τα οικονομικά δεδομένα και τις εκτιμήσεις της ΚΤ για την πορεία της κυπριακής οικονομίας.