Την αποστολή επιστολής στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους αποφάσισε η Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής για τα θέματα που απασχολούν τις κοινωνικές ανάγκες των παθόντων του πολέμου.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής Σκεύη Κουκουμά, 44 χρόνια μετά το 74 η πολιτεία είναι ακόμα υποχρεωμένη να συζητά τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που εντάσσονται στις ομάδες των παθόντων και των αναπήρων του πολέμου.

Η επιτροπή διαπιστώνει επίσης ότι οι κρατικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά με καθαρά οικονιμίστηκη προσέγγιση, ενώ δεν διαπιστώνεται η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για επίλυση των προβλημάτων των συγκεκριμένων ομάδων.

Οι ίδιοι οι ανάπηροι πολέμου κατηγορούν τις υπηρεσίες του κράτους ότι δημιούργησαν ένα δικό τους κατάλογο κανονισμών για την παροχή δικαιωμάτων και ωφελημάτων προς ανάπηρους πολέμου, που δεν περιλαμβάνονται στο νόμο που είναι σε ισχύ.

Χαρακτηριστικό παράδειεγμα, είπε ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Αναπήρων και Παθόντων Πολέμου Γιώργος Γρουτίδης είναι ότι ενώ η ίδια η νομοθεσία προνοεί την παροχή επιδόματος στη χήρα αναπήρου πολέμου, από μόνες τους οι υπηρεσίες του κράτους αποφάσισαν ότι το επίδομα θα παρέχεται μόνο σε όσους είχαν αναπηρία πέραν του 30%.

Γιώργος Δεληγιάννης