Σίγουρα το έχουν μετανιώσει, όπως άλλωστε φαίνεται και στις φωτογραφίες.

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (2)

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (3)

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (4)

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (5)

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (6)

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (7)

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (8)

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (9)

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (10)

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (11)

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (12)

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (13)

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (15)

Σκύλοι που επιχείρησαν να φάνε μια μέλισσα (1)