Επιτακτική η ρύθμιση της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή

Άγνωστη παραμένει η γενική κατάσταση διατήρησης των θαλάσσιων σπηλαίων στη χώρα μας, γεγονός που ενισχύει την αναγκαιότητα προστασίας τους από τουριστικές, παράκτιες αναπτύξεις.

Στην έκθεσή της για τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της Κύπρου, η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι, δεδομένης της ελλιπούς γνώσης για την κατάσταση διατήρησης των θαλάσσιων σπηλαίων, η ρύθμιση της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή θαλασσινών σπηλιών στην Πέγεια καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική.

Εισηγείται όπως τα αρμόδια Τμήματα Περιβάλλοντος και Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών εξετάζουν ενδελεχώς τις επιπτώσεις των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων αναπτύξεων και επιβάλουν όρους που θα στοχεύουν στη διατήρηση των οικοτόπων αυτών.

Το ΤΑΘΕ φέρεται να συμφωνεί με τη σύσταση και διεμήνυσε στην Ελεγκτική Υπηρεσία ότι έχει προβεί στη διαμόρφωση προσχεδίου διατάγματος για τη θαλάσσια περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών στην Πέγεια, όπου θα απαγορεύεται η αλιεία και η διέλευση σκαφών μέχρι την ισοβαθή των 15 μέτρων. Αναμένεται η έγκρισή του ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η έκδοσή του.

Εξετάζονται οι επιπτώσεις, αλλά… συνεχίζονται τα παράνομα έργα

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανέφερε ότι μέσω των διαδικασιών που καθορίζονται στον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο, αναφορικά με την εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον από έργα, εξετάζει τις επιπτώσεις των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων αναπτύξεων αλλά και τις συσσωρευτικές τους επιπτώσεις και επιβάλλει όρους με στόχο τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών.
Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, υπάρχουν καταγγελίες ότι συνεχίζονται κανονικά οι οικοδομικές εργασίες στις αναπτύξεις που ξεκίνησαν να κτίζονται παράνομα χωρίς πολεοδομικές άδειες.

Σπύρος Σωτηρίου