Σωστή αντιµετώπιση των «ηλικιωµένων» κτιρίων της Λεµεσού

Σε µια προσπάθεια περαιτέρω επιµόρφωσης των αρµόδιων λειτουργών του γύρω από το θέµα ώστε να µπορεί το πρόβληµα να αντιµετωπίζεται µε αποτελεσµατικότητα, ο ∆ήµος Λεµεσού σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Κύπρου διοργάνωσαν εργαστήριο απευθυνόµενο σε µηχανικούς και εµπειρογνώµονες του δήµου µε θέµα την πρακτική χρήση και εφαρµογή της πλατφόρµας PERISCOPE που αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο για παρατήρηση και µελέτη των «ηλικιωµένων» κτιρίων.

Το έργο του οποίου συντονιστής είναι το Ινστιτούτο Κύπρου και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µέσω του Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας, αφορά τη δηµιουργία µιας διαδικτυακής πύλης/πλατφόρµας µέσα από την οποία παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης σηµαντικών πληροφοριών που θα βοηθήσουν τους κυβερνητικούς φορείς και τους εµπλεκόµενους δήµους στην παρατήρηση και µελέτη «ηλικιωµένων» κτιρίων, είτε αυτά έχουν κηρυχθεί διατηρητέα είτε όχι.

Η συγκεκριµένη πλατφόρµα προσφέρει στους χρήστες της και στην προκειµένη περίπτωση τους λειτουργούς του δήµου, πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε το είδος των κτιρίων (αρχιτεκτονική τυπολογία), το δοµικό σύστηµα και τον τρόπο κατασκευής τους, το είδος των υλικών τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο, αλλά και τη δοµική και ενεργειακή απόδοσή του.

Όλες αυτές οι πληροφορίες συνδέονται µεταξύ τους και παρουσιάζονται µέσω του τρισδιάστατου αρχιτεκτονικού µοντέλου του κτιρίου, το οποίο είναι καταγεγραµµένο, µελετηµένο και χαρτογραφηµένο µε τη χρήση ψηφιακών µεθόδων, τις οποίες µόνο οι εταίροι του έργου µπορούν να παρέχουν ως µια ολιστική παλέτα εργαλείων. Ο συνδυασµός των εργαλείων αυτών είναι µοναδικός για τα δεδοµένα της Ευρώπης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο εργαστήριο συµµετείχαν αρχιτέκτονες, πολιτικοί µηχανικοί και τεχνικοί του ∆ήµου Λεµεσού µε συντονιστή τον Καθηγητή του Ινστιτούτου Κύπρου, ∆ρα Γιώργο Αρτόπουλο, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής ερευνητής του έργου. Μετά την παρουσίαση του ψηφιακού εργαλείου συζητήθηκαν θέµατα όπως η πρακτική εφαρµογή της πλατφόρµας, κίνητρα που µπορούν να δοθούν στους ιδιοκτήτες και τα αρχιτεκτονικά γραφεία για την παροχή των δεδοµένων και γενικότερα η βιωσιµότητα της πλατφόρµας.

Όπως υπέδειξε ο ∆ρ Αρτόπουλος, «η δοµική και ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για τον ∆ήµο Λεµεσού, στο στόχο που έχει θέσει ως υποψήφια πόλη στην αποστολή των 100 κλιµατικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων της ΕΕ».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy