Σωτηρούλα Χαραλάμπους: Η απόφαση της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό επιβεβαιώνεις τις θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Η απόφαση της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό επιβεβαιώνει τις θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων ότι η συζήτηση για εθνικό κατώτατο μισθό πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη συζήτηση εκεί και όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καθορίζουν κατώτατους μισθούς, ανέφερε στον ΑΣΤΡΑ η γγ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Είναι σημαντικό τόνισε ότι καθορίζεται όπως αυτοί οι κατώτατοι μισθοί να είναι νόμιμοι για όλους τους εργαζόμενους  στους τομείς οι οποίοι έχουν συλλογικές συμβάσεις.

Είναι επίσης σημαντικό, πρόσθεσε η κυρία Χαραλάμπους ότι τονίζεται η υποχρέωση των κρατών μελών εκεί και όπου οι συλλογικές συμβάσεις καλύπτουν κάτω από το 80 % των εργαζομένων. Αυτό, είπε, για την περίπτωση της Κύπρου σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο μηχανισμός διαπραγμάτευσης και το υπουργείο εργασίας να στηρίξει τις προσπάθειες του συνδικαλιστικού κινήματος για να είναι οργανωμένοι οι εργαζόμενοι και να απαντήσει στα φαινόμενα του εκφοβισμού κάτι που συνεπάγεται ότι πρέπει να καταπολεμηθούν.

Να παρθούν μέτρα για να ενισχυθεί ο μηχανισμός της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει ότι το υπουργείο εργασίας πρέπει να παρέμβει στις προσπάθειες εκφοβισμού και της ανασφάλειας που καλλιεργείται μεταξύ των εργαζομένων για να μην συνδικαλίζονται. Επίσης το υπουργείο εργασίας θα πρέπει να στηρίξει ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να έχουν όρους απασχόλησης ρυθμισμένους μέσα από συλλογικές συμβάσεις.

Ανατροπές προς όφελος των εργαζομένων φέρνει απόφαση της ΕΕ

 

Ανατροπές προς όφελος των εργαζομένων στην Κύπρο φέρνει νέα απόφαση της Κομισιόν, η οποία επικυρώθηκε μετά από διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η απόφαση συνδέει τις συλλογικές συμβάσεις με τον κατώτατο μισθό, δίδοντας μάλιστα κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη για αύξηση των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, αλλά και διαμόρφωση του κατώτατου μισθού σε επίπεδο ώστε να είναι «επαρκής για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου».

Τα πιο σημαντικά σημεία της απόφασης, τα οποία επηρεάζουν την Κύπρο είναι τα ακόλουθα:

• «Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσουν τις κλαδικές και διακλαδικές συλλογικές διαπραγματεύσεις ως ουσιαστικό παράγοντα για προστασία των εργαζομένων, παρέχοντάς τους έναν κατώτατο μισθό. Τα κράτη-μέλη στα οποία λιγότερο από το 80% του εργατικού δυναμικού προστατεύεται από συλλογική σύμβαση θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδιο δράσης για τη σταδιακή αύξηση της κάλυψης αυτής» (σ.σ.: Στην Κύπρο το ποσοστό είναι πολύ πιο κάτω από 80%).

• «Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσον οι κατώτατοι μισθοί τους είναι επαρκείς για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, λαμβάνοντας υπόψιν τις δικές τους κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, την αγοραστική τους δύναμη ή τα μακροπρόθεσμα εθνικά επίπεδα παραγωγικότητας. Για την αξιολόγηση της επάρκειας μπορούν να καθορίσουν ένα “καλάθι αγαθών και υπηρεσιών” σε πραγματικές τιμές. Μπορούν επίσης να εφαρμόζουν ενδεικτικές τιμές αναφοράς που χρησιμοποιούνται ευρέως διεθνώς, όπως το 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50% του ακαθάριστου μέσου μισθού» (σ.σ.: Σε αντίθεση με άλλες χώρες η Κύπρος δεν έχει εθνικό κατώτατο μισθό, αλλά ούτε νομοθεσία η οποία να καθιστά τις συλλογικές συμβάσεις καθολικά εφαρμοστέες).

• «Οι χώρες της ΕΕ να θεσπίσουν ένα σύστημα το οποίο να περιλαμβάνει αξιόπιστη παρακολούθηση, ελέγχους και επιτόπιες επιθεωρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση και να αντιμετωπίζεται η καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής αυτοαπασχόληση, οι μη καταγεγραμμένες υπερωρίες ή η αυξημένη ένταση εργασίας».

• «Οι εθνικές Αρχές να διασφαλίσουν το δικαίωμα προσφυγής των εργαζομένων των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται» και να «λάβουν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων».

Σημειώνεται ότι η απόφαση αποτελεί «πολιτική συμφωνία», η οποία πρέπει επικυρωθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο, προκειμένου να μετατραπεί σε οδηγία.

22% με μισθό κάτω από 1.000 ευρώ

Η ΕΕ έχει εκπονήσει μελέτη για την Κύπρο η οποία έδειξε ότι «ένας μηνιαίος κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση του κινδύνου φτώχειας (-10%), ιδιαίτερα της φτώχειας στην εργασία (-22%), προς όφελος των νέων και των γυναικών εργαζομένων».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy