Μεθοδεύσεις για δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου στα Λουτρά της Αφροδίτης σε τ/κ τεμάχιο, κατά παράβαση νομοθεσιών και σε περιοχή εντός περιοχής Natura 2000, που αποτελεί ταυτόχρονα Περιοχή Προστασίας της Φύσης σύμφωνα με τις υφιστάμενες πολεοδομικές ζώνες, καταγγέλλουν οι Φίλοι του Ακάμα σε δελτίο Τύπου.

Σημειώνουν δε ότι εναντίον της αδειοδότησης μιας τέτοιας αίτησης σε άλλο τεμάχιο, επίσης τ/κής ιδιοκτησίας, στα Λουτρά της Αφροδίτης, κατά παρέκκλιση των καθοριζόμενων αυστηρών απαγορευτικών προνοιών συναφών νόμων και κανονισμών εκκρεμεί προσφυγή του σωματείου Φίλοι του Ακάμα ενώπιον δικαστηρίου. Υπογραμμίζουν ότι παρά την έκδοση διατάγματος απομάκρυνσης των όποιων παρανομιών στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης, καμιά Υπηρεσία, Κοινοτική Αρχή ή Επαρχιακή Διοίκηση δεν έχει μέχρι σήμερα κινητοποιηθεί για την υλοποίησή του.

Γίνεται λόγος για ξαφνική ευαισθητοποίηση της Τοπικής Αρχής του Νέου Χωρίου για την απομάκρυνση των παράνομων κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων στα Λουτρά της Αφροδίτης για στήριξη της αίτησης δημιουργίας του ασύμβατου με την περιοχή κατασκηνωτικού χώρου στο εκεί τ/κ τεμάχιο, αφού δεν γίνονται ανάλογες ενέργειες και στις υπόλοιπες περιοχές του Νέου Χωρίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους Φίλους του Ακάμα, ο Δήμος της Πόλης Χρυσοχούς επιμένει στην αδειοδότηση νέου κατασκηνωτικού χώρου στα Λουτρά της Αφροδίτης, ενώ ο ίδιος δεν διαχειρίζεται το δικό του κατασκηνωτικό χώρο, που, όπως καταγγέλλουν, βρίσκεται σχεδόν σε άθλια κατάσταση. Ταυτόχρονα, θέτουν το ερώτημα κατά πόσο η Τοπική Αρχή και η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου δεν θα μπορούσαν να εξεύρουν άλλες λύσεις για τους κατασκηνωτές σε τεμάχια που δεν βρίσκονται εντός ή στην περίμετρο της περιοχής Natura 2000-Χερσόνησος Ακάμα. Επισημαίνουν ότι η περιοχή ταλανίζεται από την παράνομη κατασκήνωση και αναγνωρίζουν την ανάγκη για κατασκήνωση κοντά στη φύση με χαμηλό κόστος, επισημαίνοντας ότι αυτό δεν μπορεί να αποβαίνει σε βάρος της φύσης.

Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται εντός των δύο περιοχών του Δικτύου Natura 2000, Τόπος Κοινοτικής Προστασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα, καθώς και εντός Πολεοδομικής Ζώνης Προστασίας και Πολεοδομικού Καθεστώτος Ακτής και Περιοχής Προστασίας της Φύσης Δα1-ΠΦ.

Επιπρόσθετα, περίπου το 60% του τ/κ τεμαχίου εμπίπτει εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και εξ ολοκλήρου εντός της παράκτιας ζώνης, εντός της οποίας θα έπρεπε να απαγορεύεται η δόμηση σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή.

Τέλος, εφάπτεται του Κύριου Κρατικού Δάσους Ακάμα και Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, της Διατηρητέας Περιοχής Ειδικού Ενδιαφέροντος, Χαρακτήρα και Φυσικής Καλλονής και του Κηρυγμένου Αρχαίου Μνημείου Πίνακα Α και Β, γνωστού ως «Ο χώρος και τα κατάλοιπα αρχαίου οικισμού στην τοποθεσία Δύο Ποταμοί – Λουτρά της Αφροδίτης».

Άννα Μισιαούλη