Σουζάν Νταϊσερ Σάλαμ, Παλαιστίνια συνδικαλίστρια: Εκτοπίζουν τους Παλαιστινίους για να κτίσουν νέους οικισµούς µε στόχο την επέκταση του εποικισµού

Η ΠΣΟ ήταν η πρώτη Παγκόσµια Οµοσπονδία που υιοθέτησε την υπόθεση των Παλαιστινίων

Συνέντευξη στους Σπύρο Σωτηρίου και Γιάννη Κακαρή

Για τον συνεχή αγώνα επιβίωσης που δίνουν καθηµερινά οι Παλαιστίνιοι εργαζόµενοι µιλά στη «Χαραυγή» η Σούζαν Νταϊσέρ Σαλάµ, Παλαιστίνια συνδικαλίστρια, µέλος της Γραµµατείας Επιτροπής Εργαζόµενων Γυναικών της Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας (ΠΣΟ – WFTU). Εξηγεί ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες εργαζοµένων, αυτοί που εργάζονται στις περιοχές που ελέγχονται από την Παλαιστινιακή Αρχή και αυτοί που εργάζονται στα εδάφη που ελέγχει το Ισραήλ. Σηµειώνει ότι γίνεται αγώνας για τα δικαιώµατα των Παλαιστινίων που εργάζονται στο Ισραήλ και δεν έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τους Ισραηλινούς εργαζοµένους. Υπογραµµίζει παράλληλα ότι από τη µέρα ίδρυσης της ΠΣΟ, οι Παλαιστίνιοι είναι µέλη της και η ΠΣΟ ήταν η πρώτη παγκόσµια οµοσπονδία, η οποία υιοθέτησε την υπόθεση των Παλαιστινίων.

Οι συνθήκες στις οποίες ζουν οι Παλαιστίνιοι είναι εδώ και δεκαετίες απάνθρωπες. Τα πράγµατα όµως έχουν γίνει πιο δύσκολα µε την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα ισραηλινή κυβέρνηση. Βλέπουµε τις τελευταίες βδοµάδες να εντείνονται οι συλλήψεις, οι επιδροµές και έφοδοι σε παλαιστινιακές πόλεις, χωριά και προσφυγικούς καταυλισµούς ακόµα και οι δολοφονίες αµάχων. Η δουλειά των παλαιστινιακών συνδικάτων µέσα σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι µόνο πολύ δύσκολη, αλλά συχνά και επικίνδυνη.

Ποια είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα που βιώνουν σήµερα οι Παλαιστίνιοι εργαζόµενοι;

Έχουµε δύο ειδών εργαζοµένους στην Παλαιστίνη. Αυτοί που εργάζονται στα κατεχόµενα εδάφη που ελέγχει το Ισραήλ και αυτοί που εργάζονται στις περιοχές που ελέγχονται από την Παλαιστινιακή Αρχή. Τα ζητήµατα των εργαζοµένων σχετίζονται άµεσα µε την περιοχή που δουλεύουν. Αυτοί που εργάζονται στα εδάφη που ελέγχονται από το Ισραήλ είναι αναγκασµένοι να δουλέψουν για τους Ισραηλίτες γιατί δεν επιτρέπουν στην Παλαιστινιακή Αρχή να έχει µέσα παραγωγής, µεγάλα εργοστάσια κ.λπ. Γι’ αυτόν το λόγο υπάρχουν σχετικές συµφωνίες για να εργάζονται οι Παλαιστίνιοι στο κράτος του Ισραήλ. Το πρώτο σοβαρό θέµα για αυτούς τους εργαζοµένους είναι ότι λαµβάνουν χαµηλότερους µισθούς από τους Ισραηλίτες που δουλεύουν στις ίδιες δουλειές, ενώ υποχρεώνονται να υπογράψουν κάποια έγγραφα ότι ο εργοδότης δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση τραυµατισµού εν ώρα εργασίας. Παράλληλα, δεν έχουν δικαιώµατα για άδειες, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ.

Με λίγα λόγια µιλάµε για εργασία χωρίς δικαιώµατα…

Ναι, επίσης υπάρχει και σοβαρό θέµα µε τις άδειες εργασίας αυτών των ανθρώπων. Για να πάρει κάποιος Παλαιστίνιος την άδεια να εργαστεί πίσω από την «πράσινη γραµµή» παίρνουν το ένα τρίτο του µισθού του.

Τα εργατικά συνδικάτα έχουν κάποια παρέµβαση; Με ποιους τρόπους στηρίζετε αυτούς τους εργαζοµένους στις διακρίσεις που υφίστανται καθηµερινά; Βεβαίως.

Έχουµε νοµικούς που παρακολουθούν την κατάσταση και προσπαθούµε να βοηθήσουµε µε κάθε τρόπο. Αυτοί οι δικηγόροι όµως πρέπει να έχουν άδεια από την Ιερουσαλήµ ή να έχουν την υπηκοότητα του Ισραήλ. Εµείς, όταν θα πρέπει να κινηθούµε νοµικά, να κινήσουµε κάποια αγωγή, πρέπει να καταφύγουµε στα δικαστήρια του Ισραήλ και ουσιαστικά οι υποθέσεις δικάζονται από τους ίδιους.

Οι Παλαιστίνιοι που εργάζονται στο Ισραήλ έχουν ξεχωριστά συνδικάτα από τους Ισραηλίτες εργαζοµένους; Υπάρχει συνεργασία µε τα συνδικάτα στο Ισραήλ;

Στο Ισραήλ υπάρχει ένα συνδικάτο που ονοµάζεται Histadrut (σ.σ. Γενική Οργάνωση Εργαζοµένων Ισραήλ) και είναι υπεύθυνο για τους εργαζοµένους στη χώρα. Υπάρχουν δύο ενώσεις συνδικάτων στην Παλαιστίνη. Η µία ένωση συνδικάτων είναι µέλος της ∆ιεθνούς Συνδικαλιστικής Συνοµοσπονδίας – ITUC (σ.σ. η διεθνής οργάνωση των «κίτρινων συνδικάτων») και η άλλη, στην οποία είµαστε µέλη εµείς, η Παγκόσµια Συνδικαλιστική Οµοσπονδία – WFTU (σ.σ. η µόνη ταξική παγκόσµια συνδικαλιστική οργάνωση). Με την Histadrut έχουν σχέση µόνο τα συνδικάτα που είναι µέλη της ITUC και σίγουρα εµείς έχουµε θέση εναντίον αυτής της συνεργασίας. Γι’ αυτό εµείς ζητούµε όπως τα ζητήµατα που αφορούν τους εργαζόµενους Παλαιστινίους να τα παρακολουθεί το Υπουργείο Εργασίας της Παλαιστίνης. Ζητούµε να υπάρχει µια επίσηµη Αρχή που να έχει την επικοινωνία και συνεργασία µε τα συνδικάτα στο Ισραήλ. ∆υστυχώς, όπως είναι η κατάσταση σήµερα, τα συνδικάτα που συνεργάζονται µε το Ισραήλ παίρνουν τα λεφτά -την προµήθειααπό τους εργαζοµένους για να τους εκδώσουν τις άδειες εργασίας και τα µοιράζονται µεταξύ τους.

∆εν υπάρχει κάποιο συνδικάτο στο Ισραήλ με το οποίο έχετε συνεργασία;

Όχι, εµείς δεν δεχόµαστε να έχουµε απευθείας συνεργασία µε αυτά τα συνδικάτα και ζητούµε να υπάρχει κάτι ενδιάµεσο, µια επίσηµη Αρχή όπως το Υπουργείο Εργασίας, για να µεσολαβεί. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σημαντικό μέρος από τα λεφτά των συνδικάτων της Histadrut πάνε στο κτίσιµο οικισµών στα κατεχόµενα εδάφη της Παλαιστίνης και στο στρατό του Ισραήλ που σκοτώνει Παλαιστινίους. Η Histadrut µεσολάβησε επίσης µέσω κάποιων άλλων για να πείσουν τους Παλαιστινίους να πωλήσουν τα χωράφια τους για να έρθουν οι Ισραηλίτες και να κτίσουν νέους οικισµούς σε αυτά.

Τι ποσοστό των Παλαιστίνιων εργαζοµένων δουλεύουν στην απέναντι πλευρά που ελέγχεται από τους Ισραηλίτες;

Περίπου 160 – 180 χιλιάδες Παλαιστίνιοι εργαζόµενοι έχουν άδεια να εργάζονται στα ισραηλινά εδάφη, αλλά υπάρχουν και πολλοί που αναγκάζονται να εργαστούν παράνοµα γιατί η ανεργία στα παλαιστινιακά εδάφη είναι πολύ υψηλή και οι άνεργοι είναι περισσότεροι από αυτούς που εργάζονται. Οι µόνες δουλειές που υπάρχουν είναι στον κρατικό µηχανισµό. Το κύριο πρόβληµα στα παλαιστινιακά εδάφη είναι η απουσία προοπτικής για τον πληθυσµό που πλήττεται άγρια από την ανεργία και την οικονοµική κρίση.

Την τελευταία περίοδο βλέπουμε να εντείνεται η επιθετικότητα του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων. Βλέπουµε συχνές επιδροµές του ισραηλινού στρατού σε πόλεις και χωριά Παλαιστινίων, µε δεκάδες νεκρούς. Πώς το αντιµετωπίζει ο παλαιστινιακός λαός;

Με την αντίσταση αντιµετωπίζουµε την ισραηλινή επιθετικότητα. Αν δείτε τις τελευταίες εξελίξεις, µε τις πολλές επιθέσεις προσπαθούν να εκτοπίσουν τους Παλαιστινίους από τα σπίτια τους για να κτίσουν νέους οικισµούς. Πολλοί άνθρωποι είναι αποφασισµένοι να µείνουν στα σπίτια τους γιατί δεν θέλουν να κάνουν το λάθος που ξανακάναµε στο παρελθόν και µας έπιασαν τα εδάφη.

Πώς στηρίζει η ΠΣΟ τον αγώνα των Παλαιστίνιων εργαζοµένων;

Από τη µέρα ίδρυσης της ΠΣΟ, οι Παλαιστίνιοι είναι µέλη της και η ΠΣΟ ήταν η πρώτη παγκόσµια οµοσπονδία, η οποία υιοθέτησε την υπόθεση των Παλαιστινίων. Προσπαθεί να µας στηρίξει µε όλους τους τρόπους που µπορεί. Είναι µια φωνή για εµάς να µεταφέρουµε σε όλο τον κόσµο τον πόνο και την υπόθεσή µας. Θέλουµε να ακούσει όλος ο κόσµος για τον αγώνα που δίνουµε και το τι υποφέρουµε. Υπήρξαν πολλές εκστρατείες αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό και υπήρχε µεγάλη συµµετοχή από την ηγεσία της ΠΣΟ σε κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις, ακόµα και µέσα στην Παλαιστίνη. Το 2004 που µπήκαν στη ∆υτική Όχθη οι Ισραηλίτες και προσπάθησαν να σκοτώσουν και να διώξουν την ηγεσία του παλαιστινιακού κράτους υπό τον Γιασέρ Αραφάτ ο τέως πρόεδρος της ΠΣΟ, Γιώργος Μαυρίκος, ήταν ο πρώτος που έσπασε τον αποκλεισµό και µπήκε µέσα στην Παλαιστίνη για να συναντήσει τον Αραφάτ. Ως Παλαιστίνια γυναίκα, η ΠΣΟ µε βοήθησε πάρα πολύ. Ήµουν η πρώτη Παλαιστίνια γυναίκα στο προεδρικό Συµβούλιο της ΠΣΟ και είµαι µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΠΣΟ για τις Εργαζόµενες Γυναίκες. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τις Παλαιστίνιες γυναίκες

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy