Συνάντηση με τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών και Οδηγών Αστικών Ταξί Λευκωσίας, είχε ο Επικεφαλής του Εκλογικού Επιτελείου του Υποψηφίου Προέδρου Σταύρου Μαλά κ. Χρίστος Μέσης, κατά την οποία τέθηκαν τα βασικά θέματα που απασχολούν τον Σύνδεσμο και έγινε ανταλλαγή απόψεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της εφαρμογής και του ελέγχου της νομιμότητας των αδειών οδικής χρήσης των οδηγών ταξί, ώστε η χαοτική και παράνομη εικόνα που επικρατεί να εκλείψει. 


Ακόμα τονίστηκε η ανάγκη για τροποποίηση και αποσαφήνιση προνοιών των σχετικών κανονισμών, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και κατ’ επέκταση την εύρυθμη λειτουργία των αστικών ταξί.  Τέλος, έγινε αναφορά στην αντιστάθμιση που θα πρέπει να δοθεί, με αφορμή την δυσχέρεια που προκλήθηκε στους αδειούχους ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί από την εφαρμογή των δημόσιων μεταφορών.

Κατά τη συνάντηση ο Σύνδεσμος επέδωσε υπόμνημα, στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς τα αιτήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί αστικών ταξί Λευκωσίας.

Από την πλευρά του ο κ. Χρίστος Μέσης διαβεβαίωσε ότι ο Υποψήφιος Πρόεδρος Σταύρος Μαλάς θα μελετήσει με σοβαρότητα τα αιτήματα του Συνδέσμου, με στόχο την εξεύρεση λύσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί αστικών ταξί Λευκωσίας..