Στα δικαστήρια χιλιάδες πρόσωπα για μη καταβολή εισφορών

Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν πέραν των έξι χιλιάδων φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία διώχθηκαν ποινικά για παράβαση των νομοθεσιών που αφορούν στις κοινωνικές ασφαλίσεις και την αδήλωτη εργασία.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το 2018 υπήρξαν συνολικά 6.179 καταδίκες.

Συγκεκριμένα, οι 3.230 καταδίκες αφορούσαν εργοδότες που παρέλειψαν να καταβάλουν εισφορές για τους εργοδοτούμενούς τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ). Επίσης, 2.945 καταδίκες αφορούσαν αυτοτελώς εργαζομένους, οι οποίοι παρέλειψαν να καταβάλουν τις εισφορές τους στο ΤΚΑ.

Επιπλέον, άλλες τέσσερις υποθέσεις αφορούσαν περιπτώσεις αδήλωτης απασχόλησης για τις οποίες επιβλήθηκε χρηματική ποινή. Σημειώνεται πως οι χρηματικές ποινές και το πρόσθετο τέλος που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια για τα συγκεκριμένα αδικήματα ανήλθαν στα €5,7 εκατ. Επιπλέον, το συνολικό ποσό των οφειλόμενων εισφορών για τις οποίες εκδόθηκε διάταγμα είσπραξής τους από τα δικαστήρια ήταν €14,2 εκατ.

Εξάλλου, σε σχέση με τις παραβάσεις που αφορούν στο ταμείο αδειών, οι χρηματικές ποινές που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια σε σχέση με τις οφειλόμενες εισφορές ετήσιων αδειών ανέρχονταν στις €25.685.

Παράλληλα, οι οφειλόμενες εισφορές για τις οποίες εκδόθηκε διάταγμα είσπραξής τους από τα δικαστήρια ανέρχονταν στα €2,2 εκατ. Αναφορικά με τη μη καταβολή των εισφορών στο Ταμείο για το πλεονάζον προσωπικό το 2018, εκδικέστηκαν 3.230 υποθέσεις εναντίον εργοδοτών που παρέλειψαν να καταβάλουν εισφορές στο Ταμείο.

Την ίδια ώρα, τα δικαστήρια επέβαλαν χρηματικές ποινές €28.520 για τις συγκεκριμένες παραβάσεις, ενώ οι οφειλόμενες εισφορές για τις οποίες εκδόθηκε διάταγμα είσπραξής τους, ανέρχονταν στις €677.403.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα κρατικά ταμεία είχε καταλήξει ποσό €12,3 εκατ. έναντι των επιδικασμένων εισφορών.

Στο μεταξύ, διώχθηκαν ποινικά πολλοί εργοδότες για παραβάσεις των εργατικών νομοθεσιών.

Συνολικά ετοιμάστηκαν 185 ποινικοί φάκελοι, ενώ εκδικάστηκαν 278 υποθέσεις και επιβλήθηκαν ποινές συνολικού ύψους €181.195. Το υπουργείο Εργασίας εκτιμά πως τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων υποθέσεων συμβάλλουν ουσιαστικά και δραστικά για σκοπούς πρόληψης.

Επίσης, συμβάλλουν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων και για αποτελεσματικότερη εφαρμογή των νόμων. Σημειώνεται πως τα δύο τελευταία χρόνια έγιναν πέραν των 9 χιλ. επιθεωρήσεων σε χώρους εργασίας. Συγκεκριμένα, έγιναν επιθεωρήσεις σε καταστήματα, κέντρα αναψυχής, ξενοδοχεία, κλινικές, γραφεία, εργοτάξια και σε περίπτερα.

Οι επιθεωρήσεις επικεντρώθηκαν σε γενικά και ειδικά καταστήματα. Εξάλλου, παράπονα στο υπουργείο Εργασίας υπέβαλαν πέραν των 2 χιλ. εργαζομένων. Τα παράπονα σχετίζονταν με τους μισθούς και τις απολύσεις. Ελευθερία Παϊζάνου

Από τις 6.179 ποινικές διώξεις που έγιναν, οι 3.230 καταδίκες αφορούσαν εργοδότες και οι 2.945 αυτοτελώς εργαζόμενους, οι οποίοι δεν κατέβαλλαν τις εισφορές τους στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Διώξεις ασκήθηκαν και για παραβάσεις των εργατικών νομοθεσιών.