Οι δημόσιες δαπάνες για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθαν στα €1.150,0 εκ., σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015/2016 τα οποία δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο συνολικός αριθμός των μαθητών και φοιτητών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, ανήλθε στις 181.537 και σημείωσε μικρή αύξηση (1,9%), σε σχέση με το σχολικό έτος 2014/2015 οπού ο συνολικός αριθμός των μαθητών και φοιτητών ήταν 178.116.

Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επίσης αυξήθηκε το σχολικό έτος 2015/2016 σε 1.322, σε σύγκριση με 1.311 του προηγούμενου σχολικού έτους. Τέλος, ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών κατά το 2015/2016 ανήλθε στους 14.716 σε σχέση με 14.228 του προηγούμενου σχολικού έτους, παρουσιάζοντας επίσης αύξηση (3,4%).

Στην Προσχολική και Προδημοτική Εκπαίδευση, το σχολικό έτος 2015/2016, λειτούργησαν 726 νηπιαγωγεία και παιδοκομικοί σταθμοί, στα οποία φοίτησαν 30.471 παιδιά. Στη Δημοτική Εκπαίδευση, λειτούργησαν 362 σχολεία στα οποία φοίτησαν 54.292 μαθητές. Στη Μέση Εκπαίδευση φοίτησαν 55.711 μαθητές σε 167 σχολεία. Στη Μεταλυκειακή Μη-Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, φοίτησαν 305 σπουδαστές σε 8 δημόσιες σχολές. Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λειτούργησαν 48 εκπαιδευτικά ιδρύματα με συνολικό αριθμό εγγραφών 40.347 φοιτητές. Τέλος, λειτούργησαν και 11 Ειδικά σχολεία με 411 μαθητές.

Οι δημόσιες δαπάνες, για το οικονομικό έτος 2015, για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ήταν €1.150,0 εκ. και αναλογούσαν στο 16,1% του Κρατικού Προϋπολογισμού και στο 6,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Η τρέχουσα δαπάνη κατά μαθητή, για τη δημόσια εκπαίδευση, κατά το 2015, ήταν €4.958 για την Προδημοτική, €6.189 για τη Δημοτική, €9.536 για τη Μέση Γενική, €12.240 για τη Μέση Τεχνική και €10.321 για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, καταλήγει η ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας.