Στα €651,4 εκατ. το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης το τρίτο τρίμηνο του 2022

Πλεόνασμα €651,4 εκατομμυρίων κατέδειξαν τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου του 2022, σε σύγκριση με πλεόνασμα €319,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Το πλεόνασμα αποδίδεται στον σημαντικά υψηλότερο ρυθμο αύξησης των εσόδων, σε σύγκριση με τον χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των κρατικών δαπανών.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €164,5 εκ. (+6,9%) και ανήλθαν στα €2.557,1 εκ. σε σύγκριση με €2.392,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €44,7 εκ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €961,8 εκ. σε σύγκριση με €917,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €27,2 εκ. (+3,9%) και ανήλθαν στα €731,0 εκ. σε σύγκριση με €703,8 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €62,4 εκ. (+25,4%) και ανήλθε στα €308,3 εκ. σε σύγκριση με €245,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €102,5 εκ. (+54,7%) και ανήλθε στα €290,0 εκ. (€233,8 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €56,2 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €187,5 εκ. (€161,4 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €26,1 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €44,5 εκ. (-66,3%) και περιορίστηκαν στα €22,6 εκ. σε σύγκριση με €67,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο μειώθηκε κατά €14,4 εκ. (-10,4%) και περιορίστηκε στα €124,1 εκ. σε σύγκριση με €138,5 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €13,4 εκ. (-10,1%) και περιορίστηκαν στα €119,3 εκ. σε σύγκριση με €132,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Εξάλλου, τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €496,5 εκ. (+18,3%) και ανήλθαν στα €3.208,5 εκ. σε σύγκριση με €2.712,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €226,1 εκ. (+25,1%) και ανήλθαν στα €1.128,1 εκ. σε σύγκριση με €902,0 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €185,7 εκ. (+31,7%) και ανήλθαν στα €772,2 εκ. σε σύγκριση με €586,5 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €54,1 εκ. (+7,9%) και ανήλθαν στα €738,5 εκ. σε σύγκριση με €684,4 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €175,3 εκ. (+21,7%) και ανήλθαν στα €981,9 εκ. σε σύγκριση με €806,6 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €53,5 εκ. και ανήλθαν στα €80,3 εκ. σε σύγκριση με €26,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €3,2 εκ. (+7,4%) και ανήλθε στα €45,8 εκ. σε σύγκριση με €42,6 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €18,4 εκ. (+33,0%) και ανήλθαν στα €74,2 εκ. σε σύγκριση με €55,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Αντιθέτως, τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €34,1 εκ. (-17,6%) και περιορίστηκαν στα €159,8 εκ. σε σύγκριση με €193,9 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy