Στα σκαριά νέο περιβαλλοντικό έγκλημα

Το μεγαλύτερο από τα πολλά περιβαλλοντικά εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί επί της σημερινής κυβέρνησης βρίσκεται στα σκαριά. Πρόκειται για τις προτάσεις του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης για δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας η οποία τοποθετείται στην ορεινή Λάρνακας και προνοεί την αποψίλωση κρατικού δάσους.  Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις τρεις περιοχές που προτείνει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, στην περιοχή Δελίκηπου, θα αφαιρεθούν 20 χιλιάδες δέντρα για να γίνει λατομείο!

Οι ολέθριες συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον έγιναν ξεκάθαρες μέσα από την παρουσίαση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την οποία διενήργησε ιδιώτης για λογαριασμό του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Η μελέτη παρουσιάστηκε την περασμένη Παρασκευή 30 Ιανουαρίου σε εκδήλωση στο Περιβαλλοντικό Κέντρο στη Σκαρίνου και έχει ήδη προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις από τα χωριά της περιοχής αλλά και οργανωμένα σύνολα αφού προβλέπει την καταστροφή τεράστιας έκτασης παρθένου δάσους για σκοπούς δημιουργίας λατομείου.

Οι εναλλακτικές περιοχές που έχει προτείνει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης μαζί με τον αριθμό δέντρων που εκτιμάται ότι θα κοπούν είναι:

  • Περιοχή Α: Βαβατσινιά – 15 χιλιάδες δέντρα
  • Περιοχή Β: Πάνω Λεύκαρα – 7.250 δέντρα
  • Περιοχή Γ: Δελίκηπος – 20 χιλιάδες δέντρα

Έχει επίσης προταθεί τέταρτο σενάριο, εντός της περιοχής του Δελίκηπου, σε μικρότερη έκταση, όπου όμως και πάλι προβλέπεται η αφαίρεση 6.900 δέντρων.

Περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής 

Σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι τρεις περιοχές εμπίπτουν εντός προστατευόμενων ζωνών Δα1 και Δα2 και είτε εμπίπτουν είτε εφάπτονται σε Περιοχές Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής.

Η μελέτη καθιστά σαφές ότι σε περίπτωση που προχωρήσει οποιοδήποτε από τα προτεινόμενα σενάρια θα προκύψουν καταστροφικές, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στη χλωρίδα αλλά και στην πανίδα με επηρεασμό πολλών ειδών πτηνών και δη αρπακτικών.

Στην περιοχή Λευκάρων, η έκταση που προτείνεται είναι 49,56 εκτάρια (495.600 τετραγωνικά μέτρα) και είναι σχεδόν ολόκληρη μέρος του Κρατικού Δάσους Αετομούττη, καλυμμένου κυρίως με πεύκα.

Στη Βαβατσινιά, προτείνεται αποψίλωση ακόμα μεγαλύτερης έκτασης, 57,6 εκταρίων, από τα οποία 31 εκτάρια είναι μέσα στο Κρατικό Δάσος Μαχαιρά, επίσης διάσπαρτου με πεύκη. Η περιοχή αυτή, όπως τονίζεται, περιλαμβάνει τρεις οικοτόπους. Η προτεινόμενη περιοχή Δελίκηπου βρίσκεται επίσης εντός του Κρατικού Δάσους Αετομούττη.

Με βάση τα τελικά συμπεράσματα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκύπτουν μακροχρόνιες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις από τη δημιουργία λατομείων σε ιδιαίτερα αξιόλογες περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά χαρακτηριστικά και είναι περιβαλλοντικά σημαντικές περιοχές.

Οι μελετητές καθιστούν σαφές ότι οι θετικές συνέπειες από τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη στον λατομικό και κατασκευαστικό τομέα επισκιάζονται από τις αναμενόμενες σημαντικές συνέπειες στο περιβάλλον.

Τάσος Περδίος