Στα σκαριά νέο σχήµα στο χώρο της σοσιαλδηµοκρατίας

Την ίδρυση νέου πολιτικού σχήµατος ετοιµάζονται να εξαγγείλουν πρώην στελέχη της Ε∆ΕΚ και όχι µόνο.

Πρώην στελέχη που είναι αναµεµειγµένα σε αυτή την προσπάθεια, µε τα οποία επικοινώνησε η «Χαραυγή», σηµείωσαν ότι αυτό το σχήµα δεν θα είναι µία από τα ίδια, αλλά θα επιχειρήσει να φέρει κάτι νέο στην πολιτική ζωή της Κύπρου.

Ωστόσο παραµένουν πολλά να διευκρινιστούν, αφού οι έχοντες την ιδέα και όσοι έχουν πραγµατοποιήσει επαφές και συναντήσεις δεν έχουν κατασταλάξει στις βασικές αρχές που θα διέπουν τη λειτουργία του, ούτε ακόµα ποια µορφή θα έχει. Το µόνο σίγουρο, όπως ανέφεραν, είναι ότι θα κινείται στο χώρο της σοσιαλδηµοκρατίας σε ιδεολογικό επίπεδο.

Του Μιχάλη Μιχαήλ

Εδώ και µέρες βρίσκεται σε εξέλιξη µια προσπάθεια και µια διαδικασία για τη δηµιουργία ενός νέου πολιτικού χώρου στην Κύπρο. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από πρώην στελέχη της Ε∆ΕΚ, τα οποία αποχώρησαν ή έχουν διαγραφεί από το κόµµα και τα οποία µίλησαν στη «Χαραυγή» για την όλη προσπάθεια. Σηµειωτέον ότι πλην του ευρωβουλευτή ∆ηµήτρη Παπαδάκη και του βουλευτή Κωστή Ευσταθίου, ο οποίος δεν ανήκει πλέον στην κοινοβουλευτική οµάδα της Ε∆ΕΚ, άλλα στελέχη µάς µίλησαν µε το καθεστώς της ανωνυµίας.

Κάποια από τα πρώην στελέχη µε τα οποία συνοµιλήσαµε εγκρίνουν τη δηµιουργία νέου σχήµατος, ενώ κάποια άλλα θεωρούν αχρείαστη µια τέτοια ενέργεια ή την βλέπουν µε κάποιες επιφυλάξεις, παρόλο που µετείχαν σε κάποιες από τις συναντήσεις που έγιναν.

Σε πρώιµο στάδιο οι διεργασίες

Την πρωτοβουλία είχαν µερικά από τα πρώην στελέχη της Ε∆ΕΚ και όπως αναφέρθηκε, η ιδέα αυτή αγκαλιάστηκε από πολλούς πρώην πολιτικούς από διάφορους πολιτικούς χώρους, πρώην αξιωµατούχους κοµµάτων που σήµερα δεν τους καλύπτουν τα κόµµατά τους ή είναι ανενεργά. Η κίνηση, πρόσθεσε η ίδια πηγή, δεν θα φιλοξενεί µόνο µέλη που διαγράφηκαν ή αποχώρησαν από την Ε∆ΕΚ, αλλά άτοµα «από τις παρυφές της κεντροδεξιάς µέχρι της παρυφές της κεντροαριστεράς», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε επίσης ότι οι διεργασίες βρίσκονται σε πρώιµα στάδια, υπάρχει µια καταρχήν θετική ανταπόκριση από µία µερίδα κόσµου, όµως το ζήτηµα είναι να βρεθεί η σωστή φόρµουλα για αποδοχή ή απόρριψη κάποιων ανθρώπων, κυρίως για ιδεολογικούς λόγους.

∆εν αποφασίστηκε ακόµα η µορφή

Άλλο σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις συνοµιλίες µας είναι ότι ακόµα δεν έχει αποφασιστεί ποια µορφή θα έχει αυτό το σχήµα, εάν δηλαδή θα είναι πλατφόρµα, κόµµα ή κίνηµα. Το τι ακριβώς θα προκύψει θα διαφανεί µέσα από τις διερευνητικές επαφές και από τον προβληµατισµό που ήδη αναπτύσσεται γι’ αυτό το θέµα.

Η εκτίµηση που υπάρχει είναι ότι τα πράγµατα πάνε καλά µέχρι τώρα και ότι οι προοπτικές είναι ευοίωνες για το µέλλον.

Το ιδεολογικό στίγµα

Το µόνο που πρέπει να θεωρείται σίγουρο, σύµφωνα µε όλες τις πηγές µας, είναι το ιδεολογικό στίγµα του σχήµατος που θα δηµιουργηθεί. Όλοι συµφωνούν ότι το νέο σχήµα θα κινείται στο χώρο της σύγχρονης σοσιαλδηµοκρατίας, στο πρότυπο του µοντέλου που εφαρµόζεται ήδη στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισαν ότι το νέο σχήµα δεν θα έχει καµία σχέση µε την Ε∆ΕΚ, η οποία, όπως πιστεύουν τα στελέχη του σχήµατος µε τα οποία µιλήσαµε, έχει πλέον χάσει τον προσανατολισµό και την ιδεολογία της και η νέα ηγεσία υπό τον Μαρίνο Σιζόπουλο έχει πλήρως διαβρωθεί από τη Δεξιά.

Αναφέρθηκε επίσης ότι υπάρχει κοινή αντίληψη στο θέµα της διαχείρισης του θέµατος της διαφθοράς και των σκανδάλων και της λειτουργίας του συστήµατος ∆ικαιοσύνης. Όπως µας λέχθηκε, υπάρχει µια συναντίληψη όσον αφορά και τα θέµατα της οικονοµίας, αφού η πλειοψηφία αποδέχεται ότι είναι θεµιτό να παράγεται πλούτος, αρκεί αυτός να µοιράζεται πιο σωστά, µε τις επιχειρήσεις να κερδίζουν αλλά να πληρώνουν και τους φόρους τους.

Αναφέρθηκε επίσης ότι το νέο σχήµα θα έχει στόχο να έρθει σε αντιπαράθεση και ρήξη µε το κατεστηµένο.

Το νέο σχήµα θα παρουσιαστεί µε νέες αντιλήψεις και νέους τρόπους δουλειάς µε στόχο να καλύψει το χώρο από την κεντροδεξιά µέχρι την κεντροαριστερά και δεν θα έχει καµία σχέση µε την παλιά αντίληψη περί πολιτικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και στη βάση του τρόπου ύπαρξης των σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων στην Ευρώπη, εντός του σχήµατος θα µπορούν να συνυπάρξουν διάφορες τάσεις.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ένα από τα στελέχη αυτά είπε ότι εκτιµάται πως δεν θα είναι σηµαντική προϋπόθεση, δεδοµένου ότι το θέµα αυτό δεν είναι ψηλά στις προτεραιότητες του κόσµου και δεν µπορεί να αποτελεί προϋπόθεση. Όµως θα υπάρχει ένα συµφωνηµένο γενικό πλαίσιο αρχών.

Καθοριστικές οι επόµενες δύο έως τρεις εβδοµάδες

Οι άνθρωποι µε τους οποίους µιλήσαµε θεωρούν ότι οι επόµενες δύο µε τρεις εβδοµάδες θα είναι καθοριστικές, αφού µετά τις πρώτες συναντήσεις θα πραγµατοποιηθούν κι άλλες, ενώ έχει ανατεθεί σε κάποια άτοµα να ετοιµάσουν εισηγήσεις για διάφορα θέµατα που θα συζητηθούν στις προσεχείς συναντήσεις και τότε θα είναι σε θέση να µιλήσουν πιο συγκεκριµένα.

Οι πληροφορίες µας αναφέρουν ότι στην όλη προσπάθεια δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε ανάµειξη του πρώην προέδρου της Ε∆ΕΚ Γιαννάκη Οµήρου.

∆. Παπαδάκης: Το νέο σχήµα δεν θα είναι κάτι εφήµερο

Ο ευρωβουλευτής ∆ηµήτρης Παπαδάκης δήλωσε στη «Χαραυγή» ότι ήδη έγιναν συναντήσεις µε στελέχη της Ε∆ΕΚ που αποχώρησαν πιο νωρίς από µόνα τους από το κόµµα ή που διαγράφηκαν από το κόµµα, αλλά και µε άλλους πολίτες που θεωρούν ότι ανήκουν στο χώρο της σοσιαλδηµοκρατίας. Ό,τι γίνεται, πρόσθεσε, γίνεται µε σοβαρότητα και χωρίς θόρυβο, µε στόχο αυτό που θα δηµιουργηθεί να µην είναι µια φούσκα και να αντέξει στο χρόνο.

Πάει καλά η προσπάθεια, είπε, προσθέτοντας ότι ακόµα βρίσκονται στο διερευνητικό στάδιο. Ξεκαθάρισε ότι το νέο σχήµα θα κινείται ξεκάθαρα στο χώρο της σοσιαλδηµοκρατίας και σηµείωσε πως παρά το ότι είναι νωρίς να εξαχθούν συµπεράσµατα, εκ των πραγµάτων φαίνεται ότι υπάρχει ανταπόκριση σε µια µερίδα της κοινωνίας.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι το νέο σχήµα δεν θα παρουσιαστεί ως νέα Ε∆ΕΚ ούτε ως αντιΕ∆ΕΚ και θα έχει διαφορετική αντίληψη και διαφορετικό τρόπο δουλειάς.

«Θέλουµε ένα σύγχρονο διάφανο σοσιαλδηµοκρατικό κίνηµα, που θα είναι απέναντι στη διαφθορά και τη διαπλοκή και δεν θα ακολουθήσει την πεπατηµένη και παθογένειες που απορρίφθηκαν από την κοινωνία», κατέληξε

Κ. Ευσταθίου: Όχι στη δηµιουργία κόµµατος

Ο βουλευτής (πρώην Ε∆ΕΚ) Κωστής Ευσταθίου δήλωσε στη «Χαραυγή» ότι συµµετείχε σε κάποιες συναντήσεις, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς ακόµα να καθοριστεί το τι θα γίνει. Ωστόσο εξέφρασε την αντίθεσή του στη δηµιουργία νέου κόµµατος, λέγοντας ότι ένα τέτοιο εγχείρηµα δεν είναι εύκολο. Ανέφερε επίσης ότι ακόµα και όταν ασκούσε την κριτική του εναντίον του κ. Σιζόπουλου δεν είχε υπόψη του τη δηµιουργία κάποιου κόµµατος. Τις τελευταίες, όµως, µέρες έχει δηλώσει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στον πολιτικό στίβο και µακάρι να πετύχει µια προσπάθεια να ακουστεί ένας νέος πολιτικός λόγος και να ξεφύγουµε λίγο από τη µίζερη εικόνα που έχει σήµερα ο κοµµατικός στίβος.

Πρόσθεσε ότι µε το πραξικόπηµα Σιζόπουλου, όπως το χαρακτήρισε, µε την παρωδία του συνεδρίου και στη συνέχεια µε την απαλλοτρίωση και την εκποίηση, κυρίως, της ιδεολογίας της Ε∆ΕΚ µε τη στήριξη της ∆εξιάς και του Ν. Χριστοδουλίδη, η Ε∆ΕΚ έχασε την ταυτότητά της ως σοσιαλιστικό κόµµα.

Σ. Σοφοκλέους: Προσφέρουν κακή υπηρεσία στο κόµµα και την ιστορία του

∆εν επιθυµεί να σχολιάσει υποθετικές καταστάσεις ή δηµοσιογραφικές πληροφορίες, έστω και αν φαίνεται να είναι έγκυρες, τη στιγµή που δεν υπάρχουν απτά στοιχεία, δήλωσε στη «Χαραυγή» το µέλος του Πολιτικού Γραφείου της Ε∆ΕΚ Σοφοκλής Σοφοκλέους. Όµως, πρόσθεσε, ως θέση αρχής θεωρεί πως ο καθένας έχει κάθε δικαίωµα να προβεί σε εκείνες τις πολιτικές ενέργειες που κρίνει ο ίδιος ή ένα σύνολο που θα υιοθετεί µια τέτοια πρακτική.

Η ∆ηµοκρατία δεν περιορίζει κανέναν, αλλά ταυτόχρονα, είπε, όσοι θέλουν να διασπάσουν την Ε∆ΕΚ ή να την υπονοµεύσουν, προσφέρουν κακή υπηρεσία και στη ∆ηµοκρατία και στην ιστορία και στο κόµµα που τους ανέδειξε.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy