Η ΚΤ έδωσε άδεια στην B2Kapital, ενώ εκκρεμούν άλλες τρεις αιτήσεις

Οι τράπεζες ετοιμάζουν πακέτα δανείων συνολικού ύψους πέραν των 3 δισ. ευρώ, με σκοπό την πώλησή τους σε ταμεία από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας οι διαβουλεύσεις μεταξύ των τραπεζών και των ταμείων από το εξωτερικό βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο και αναμένεται να τρέξουν, μετά τις αλλαγές τις οποίες προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά το πλαίσιο των εκποιήσεων και της αφερεγγυότητας.

Εν τω μεταξύ η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αδειοδότηση της πρώτης εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων, ενώ εκκρεμούν προς εξέταση άλλες τρεις αιτήσεις. Η πρώτη εταιρεία η οποία εξασφάλισε άδεια από την ΚΤ είναι η B2Kapital Cyprus, η οποία πρόσφατα κατέληξε σε συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα για εξαγορά πακέτου μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 145 εκατ. ευρώ.

Η B2Kapital είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της νορβηγικής εταιρείας B2Holding ASA, η οποία είναι ένας από τους δέκα μεγαλύτερους αγοραστές και διαχειριστές μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη.

Οι άλλες τρεις αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούν, αφορούν και αυτές μεγάλους αγοραστές και διαχειριστές μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ήδη σε χώρες της ΕΕ περιλαμβανομένων της Ισπανίας και της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας πηγή από το χώρο των τραπεζών με την πιο πάνω πράξη μεταξύ της Ελληνικής και της B2Kapital Cyprus ουσιαστικά έγινε ένα πρώτο τεστ της αγοράς.

Όπως ανέφερε, θα ακολουθήσουν και άλλες πωλήσεις από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σημειώνεται ότι εκτός από την Ελληνική και οι άλλες δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου και Συνεργατισμός) εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στην πώληση μεγάλων πακέτων δανείων. Μάλιστα η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι διερευνά «ενεργά εναλλακτικές λύσεις για την επιτάχυνση αυτής της μείωσης», καθώς και ότι αξιολογεί χαρτοφυλάκιο ύψους 450 εκατ. ευρώ «για συμπερίληψη σε άλλες διαρθρωτικές λύσεις για επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, πιθανόν στο άμεσο μέλλον, μέσω ενός ή περισσότερων συναλλαγών».

Τι προνοεί η νομοθεσία

Η νομοθεσία ρυθμίζει την πώληση δανείων που αφορούν φυσικά πρόσωπα, καθώς και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με υπόλοιπο το οποίο δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ. Με βάση το νόμο κατά τη συναλλαγή μεταβιβάζονται στον αγοραστή «όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση».

Επίσης δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα του δανειολήπτη που προκύπτουν μέσα από τον Κώδικα Συμπεριφοράς για τις αναδιαρθρώσεις και τα σχέδια αφερεγγυότητας. Δικαίωμα για εξαγορά δανείων έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν αδειοδοτηθεί από την ΚΤ, αλλά και πιστωτικά ιδρύματα που έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από αρμόδιες Αρχές άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. τα οποία δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, ή να εγκαθιστούν υποκατάστημα, καθώς και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που είναι θυγατρικές εταιρείες των υπό αναφορά πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ΚΤ έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας για λόγους «εθνικού συμφέροντος», ή/και να μην επιτρέψει την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, ή/και να μην επιτρέψει το διορισμό συμβούλου σε διοικητικό όργανο εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου