Στον πάτο οι επενδύσεις με 0,71% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 1,37% στην ΕΕ

 

Στα βαθιά εισέρχεται η συζήτηση όσον αφορά τη σύσταση του Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο στοχεύει στη «δημιουργία ενός ισχυρού κεντρικού φορέα με συντονιστικές και οριζόντιες αρμοδιότητες για προώθηση του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας της πληροφορίας, της έρευνας και καινοτομίας».

Το σχετικό νομοσχέδιο συζητήθηκε εκ νέου χθες στην Επιτροπή Οικονομικών, η οποία αποφάσισε όπως το παραπέμψει στο επόμενο στάδιο που είναι η κατ’ άρθρο συζήτηση, με σκοπό την προώθηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια της Βουλής σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σημειώνεται ότι με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Κύπρος βρίσκεται στον πάτο του τομέα της έρευνας και καινοτομίας, αφού το ποσοστό των κρατικών δαπανών ανέρχεται μόλις στο 0,71%, σε σύγκριση με 1,37% στην ΕΕ και 1,46% στην ευρωζώνη. Επισημαίνεται επίσης ότι ο επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας Κυριάκος Κόκκινος ανέφερε ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η αύξηση των κρατικών δαπανών στο 1,5% του ΑΕΠ.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού επανέλαβε την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου. Υπογράμμισε επίσης ότι, παράλληλα και ανεξάρτητα με τη δημιουργία Υφυπουργείου, πρέπει να προωθηθούν τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στα οποία η Κύπρος επίσης βρίσκεται πάρα πολύ πίσω σε σύγκριση με άλλες χώρες, καθώς και τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τον τομέα της δικαιοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών ζητήθηκαν στοιχεία και διευκρινίσεις για μια σειρά από ζητήματα τα οποία σχετίζονται κυρίως με τη συγχώνευση Τμημάτων και Υπηρεσιών, την ανάγκη ενός αποτελεσματικού οργανογράμματος, την εκ των προτέρων στελέχωση του Υφυπουργείου ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στα Υφυπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας, την καταγραφή του δημοσιονομικού κόστους κτλ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, το Υφυπουργείο θα δημιουργηθεί μέσα από τη συνένωση του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, το οποίο σήμερα βρίσκεται κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, το οποίο βρίσκεται κάτω από το Υπουργείο Μεταφορών. Αναφέρεται επίσης ότι οι κύριες αρμοδιότητες του Υφυπουργείου θα είναι, μεταξύ άλλων, η χάραξη και εφαρμογή εθνικής ψηφιακής πολιτικής και στρατηγικής για την έρευνα και καινοτομία, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια υπηρεσία, η διαμόρφωση και ο συντονισμός της υλοποίησης εθνικού ευρυζωνικού πλάνου, η προώθηση της νεοφυούς και ψηφιακής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και η πολιτική καθοδήγηση και εποπτεία του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Η συζήτηση για τη σύσταση του Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναμένεται να συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου στην Επιτροπή Οικονομικών με την κατ’ άρθρο συζήτηση.

Σημειώνεται ότι στη χθεσινή συνεδρία ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης εξέφρασε την ετοιμότητά του για προώθηση επιμέρους αλλαγών οι οποίες ενδεχομένως να βελτιώσουν το νομοσχέδιο. Διαπιστώθηκε επίσης ταύτιση απόψεων μεταξύ των κομμάτων, όσον αφορά την ανάγκη για ενίσχυση του τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου