Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα με τρεις φάσεις χαλαρώσεων-Το επικρατέστερο σενάριο

Ðïëßôåò êÜíïõí âüëôá óôï êÝíôñï ôçò ó÷åäüí Üäåéáò Ëåõêùóßáò, 14 Éáíïõáñßïõ 2021. Óå éó÷ý ôÝèçêå áðü ôçí ÊõñéáêÞ ôï ãåíéêü áðáãïñåõôéêü óôéò ìåôáêéíÞóåéò ðïëéôþí ðëçí ïñéóìÝíùí åîáéñÝóåùí, ìå óôü÷ï ôç ìåßùóç ôçò äéáóðïñÜò ôïõ êïñùíïúïý óôçí Êýðñï. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

«Κλειδώνει» σήμερα το πλάνο για σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον πρόεδρο Αναστασιάδη, το οποίο συνεδριάζει σήμερα στις 9:30 το πρωί. Στη συνέχεια, στις 12:30 το μεσημέρι, ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου για ανακοίνωση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Μαζί με τον Υπουργό θα βρίσκεται και ο Επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον κορωνοϊό, Κωνσταντίνος Τσιούτης.

Οι χαλαρώσεις που θα ανακοινωθούν θα ισχύσουν από το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας.


Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης των χαλαρώσεων αναμένεται ότι θα επιστρέψουν στα σχολεία οι μαθητές του δημοτικού, ενώ ανοικτό παραμένει το θέμα επιστροφής των μαθητών της τρίτης λυκείου. Επίσης, θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής και κέντρα δερματοστιξίας. Ωστόσο, ανοικτό παραμένει το θέμα επαναλειτουργίας των καταστημάτων λιανικού εμπορίου εντός των εμπορικών κέντρων.

Οι μετακινήσεις με την αποστολή SMS στο 8998 εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ενώ παραμένει και η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.