Στασιµότητα στην Αµµόχωστο, µετ’ εµποδίων οι διαδικασίες στον νέο ∆ήµο ∆ροµολαξιάς – κοινοτήτων

  • Ένα χρόνο µετά την ψήφιση της µεταρρύθµισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παραµένουν ανοιχτά δύο µέτωπα στις επαρχίες Αµµοχώστου και Λάρνακας
  • Ο νέος Υπουργός Εσωτερικών θα πρέπει να βρει τρόπο να λύσει άµεσα τα προβλήµατα, καθώς δεν µπορεί να χαθεί άλλος χρόνος

Του Τάσου Περδίου

Στις 3 Μαρτίου 2023 συµπληρώνεται ένας χρόνος από την ψήφιση των νοµοσχεδίων για τη µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η επέτειος έχει κάθε άλλο παρά µόνο συµβολική σηµασία.

Ο λόγος είναι ότι σε αυτόν τον ένα χρόνο έχει παρέλθει η µισή µεταβατική περίοδος που προνοούν τα σχετικά νοµοσχέδια, ούτως ώστε να προετοιµαστεί το έδαφος για οµαλή µετάβαση στη νέα δοµή την 1η Ιουνίου 2024.

Πρόκειται για εξαιρετικά περίπλοκη εργασία που περιλαµβάνει οικονοµικά και τεχνικά ζητήµατα που πρέπει να διευθετηθούν για να µπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά τα νέα σχήµατα σε 15 µήνες από σήµερα.

∆υστυχώς, µέχρι στιγµής, δεν µπορεί να λεχθεί ότι όλα κυλούν οµαλά, αφού υπάρχουν δύο ανοιχτά µέτωπα που καθυστερούν τις διαδικασίες.  Τα µέτωπα αυτά είναι στις επαρχίες Αµµοχώστου και Λάρνακας.

Η µεγαλύτερη εκκρεµότητα υφίσταται στην επαρχία Αµµοχώστου, όπου παραµένει άλυτο το πρόβληµα µε την έδρα και την προεδρία του Προσωρινού Συντονιστικού Συµβουλίου, για τα… µάτια του οποίου τσακώνονται οι δήµαρχοι Αγίας Νάπας και Σωτήρας µαζί µε τον δήµαρχο Παραλιµνίου.

Με βάση τα όσα ψηφίστηκαν, θυµίζουµε ότι οι τέσσερις υφιστάµενοι δήµοι θα αποτελέσουν παρελθόν και θα αντικατασταθούν από τον ∆ήµο Παραλιµνίου – ∆ερύνειας µαζί µε τις κοινότητες Αχερίτου και Φρενάρους µε πληθυσµό 26.600 ανθρώπους και τον ∆ήµο Αγίας Νάπας µαζί µε τον ∆ήµο Σωτήρας και τις κοινότητες Αυγόρου, Άχνας και Λιοπετρίου, µε συνολικό πληθυσµό 20 χιλιάδες ανθρώπους.

Όπως είναι ήδη γνωστό, από την ψήφιση των νοµοσχεδίων µέχρι σήµερα κατέστη αδύνατο να λειτουργήσει το προσωρινό Συντονιστικό Συµβούλιο, αφού η έδρα και η προεδρία του Σώµατος αποτελεί αντικείµενο έριδας µεταξύ τριών δηµάρχων, µε τους δήµαρχους Αγίας Νάπας και Σωτήρας να σηκώνουν αντάρτικο αρνούµενοι την ανάληψη της προεδρίας και της έδρας από το Παραλίµνι.

Η κόντρα ανάγκασε τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή να επιχειρήσει να καλύψει το κενό παραχωρώντας την έδρα και την προεδρία στον ∆ήµο Παραλιµνίου µε νοµοθετική ρύθµιση, που κατέστη αναγκαία ένεκα του ότι ο µητροπολιτικός δήµος είναι κατεχόµενος. Το σχετικό τροποποιητικό νοµοσχέδιο, µε τίτλο «Ο περί Επαρχιακών Οργανισµών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόµος του 2022», υποβλήθηκε στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση και αναφέρεται συγκεκριµένα ότι «νοείται ότι κατά τη διάρκεια της έκρυθµης κατάστασης, καθήκοντα προέδρου του Προσωρινού Συντονιστικού Συµβουλίου για την επαρχία Αµµοχώστου θα εκτελεί ο δήµαρχος του µεγαλύτερου πληθυσµιακά δήµου», κάτι που σηµαίνει ότι η προεδρία πάει στον δήµαρχο Παραλιµνίου.

∆υστυχώς, η πρόταση δεν έγινε ποτέ νόµος, αφού δεν πέρασε καν από την Επιτροπή Εσωτερικών για να φτάσει στην ολοµέλεια της Βουλής, µε αποτέλεσµα η υπόθεση να οδηγηθεί σε τέλµα µετά το κλείσιµο της Βουλής για τις προεδρικές εκλογές. Τώρα φτάνουµε στο διά ταύτα και µε την ανάληψη των καθηκόντων του την 1η Μαρτίου ο νέος Υπουργός Εσωτερικών θα πρέπει να βρει τρόπο να λύσει άµεσα το πρόβληµα, καθώς δεν µπορεί να χαθεί άλλος χρόνος.

Τα προσωρινά Συντονιστικά Συµβούλια έχουν σηµαντικό ρόλο, αφού είναι αρµόδια για την κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισµού έκαστου νέου οργανισµού, κατάρτιση οργανογράµµατος, καθώς και ρύθµιση όλων των ζητηµάτων που άπτονται της προετοιµασίας και της οργάνωσης για τη λειτουργία κάθε νέου οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προετοιµασία υπό διαµαρτυρία από το Κίτι

Στην επαρχία Λάρνακας η εκκρεµότητα είναι επίσης γνωστή και συνεχίζει να υφίσταται, παρά το γεγονός ότι σ’ αυτή την περίπτωση έχουν προχωρήσει, έστω µετ’ εµποδίων, οι µεταβατικές διαδικασίες. Το ζήτηµα πηγάζει από την αντίθετη θέση της πλειοψηφίας του Κοινοτικού Συµβουλίου Κιτίου σε διάφορες πτυχές που αφορούν στη συγχώνευση µε τον ∆ήµο ∆ροµολαξιάς – Μενεού.

Στην επαρχία Λάρνακας το σενάριο που προκρίθηκε από τη Βουλή προνοεί τη µείωση των έξι υφιστάµενων δήµων σε πέντε. Συγκεκριµένα, δηµιουργούνται ο ∆ήµος Λάρνακας µε τα Λειβάδια και την Ορόκλινη µε πληθυσµό 64.000, ο ∆ήµος Αραδίππου µε τα Κελλιά και τους Τρούλλους και πληθυσµό 20.800, ο ∆ήµος ∆ροµολαξιάς – Μενεού µε το Κίτι, τα Περβόλια και το Τερσεφάνου µε συνολικό πληθυσµό 15.250, ο ∆ήµος Αθηένου µε την κοινότητα Αβδελλερού και πληθυσµό 5.200 και ο ∆ήµος Λευκάρων µε τη Βάβλα, ∆ελίκηπο, Κάτω Λεύκαρα, Κόρνο, Λάγια και Σκαρίνου µε συνολικό πληθυσµό 3.600 κατοίκους.

Το πρόβληµα στο νέο σχήµα υπό τον ∆ήµο ∆ροµολαξιάς – Μενεού ξεκίνησε µε την αντίθεση της πλειοψηφίας των µελών του Κοινοτικού Συµβουλίου Κιτίου στην ένταξη στο νέο σχήµα. Μετά την ψήφιση των νοµοσχεδίων η συγκεκριµένη οµάδα εξέφρασε την αντίθεσή της στην παραχώρηση της έδρας του νέου δήµου στον υφιστάµενο ∆ήµο ∆ροµολαξιάς – Μενεού, ενώ υπάρχουν αντιρρήσεις ακόµα και για το όνοµα.

Όπως πληροφορούµαστε, οι διαφορές παραµένουν, µε την οµάδα κοινοτικών συµβούλων, που αποτελεί τη διαφωνούσα πλειοψηφία, να απέχει από τις µεταβατικές διαδικασίες, στις οποίες όµως συµµετέχει ο κοινοτάρχης. Τα υπό αναφορά µέλη της Τοπικής Αρχής Κιτίου απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο του Συµβουλίου ∆ιαχείρισης Κοινών Υποθέσεων του υπό σύσταση ∆ήµου ∆ροµολαξιάς – Μενεού στις 15 Ιουνίου 2022 διατυπώνοντας τις αντιρρήσεις τους.

Έμειναν μόνο 15 μήνες και προετοιμασία καμία

Το θέµα µπορεί να φαντάζει µικρής σηµασίας, καθώς πρόκειται για προσωρινό οργανισµό µε διάρκεια ζωής δύο χρόνων, ωστόσο προκαλεί σοβαρότατο πρόβληµα στην ουσία της µεταρρύθµισης.
Ο λόγος είναι ότι ήδη έχει παρέλθει η µισή µεταβατική περίοδος χωρίς να έχει γίνει καµία προεργασία για τη µετάβαση στο νέο καθεστώς µε ό,τι αυτό σηµαίνει για την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων που προνοούν οι νοµοθεσίες που ψηφίστηκαν στις 3 Μαρτίου 2022. Κάποιοι µάλιστα εκτιµούν ότι είναι ήδη αργά και οι 15 µήνες που αποµένουν δεν αρκούν για να γίνει η σχετική προετοιµασία, ούτως ώστε την 1η Ιουνίου να λειτουργήσουν στην επαρχία Αµµοχώστου οι δύο νέοι δήµοι που προνοεί η µεταρρύθµιση.

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.