ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥΔεν επιδέχεται διαφοροποίησης ή άλλης προσαρμογής λόγω ελλιπούς πληροφόρησης ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών, αφού η κάλυψη είναι πλήρης, αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, σημειώνοντας επίσης ότι ο Δείκτης είναι αξιόπιστος και καθώς η Στατιστική Υπηρεσία ακολουθεί τις πρακτικές και τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) και χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ποιότητας και εμπιστοσύνης.

Ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, αναφέρεται στην πρόσφατη σύσταση του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου για την δημιουργία νέου Δείκτη Τιμών Ακινήτων και το σχολιασμό του για τις πρακτικές που ακολουθεί η Στατιστική Υπηρεσία για τον καταρτισμό του Δείκτη Τιμών Κατοικιών.

«Η μόνη διοικητική πηγή δεδομένων που χρησιμοποιείται για τις τιμές και τους συντελεστές στάθμισης του Δείκτη Τιμών Κατοικιών είναι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών», αναφέρεται.

Τα στοιχεία, προστίθεται, καλύπτουν όλες τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα σύνολα δεδομένων που διατίθενται στη Στατιστική Υπηρεσία περιλαμβάνουν καινούριες και υφιστάμενες οικίες και διαμερίσματα. Οι συναλλαγές που καλύπτονται είναι οι πωλήσεις και τα αγοραπωλητήρια έγγραφα των κατοικιών.

Αναφορικά με την επίσημανση του Συμβουλίου για τον μικρό αριθμό παρατηρήσεων, αναφέφεται ότι η συλλογή γίνεται στο πλαίσιο πλήρους καταγραφής των στοιχείων και όχι δειγματοληπτικά. Επιπρόσθετα, λόγω της μεθοδολογίας “Rolling Window Hedonic Regression”, στην ανάλυση χρησιμοποιούνται οι παρατηρήσεις 4 διαδοχικών τριμήνων.

Σε σχέση με επισήμανση για τον μικρό αριθμό διαθέσιμων χαρακτηριστικών ακινήτου, αναφέρεται ότι «στην ανάλυση αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά των κατοικιών, όπως αυτά παραχωρούνται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας».

Για διακοπή στη χρονοσειρά, διευκρινίζει ότι αυτή έγινε το πρώτο τρίμηνο του 2015 λόγω αλλαγής των μεταβλητών του υπολογιστικού μοντέλου, με την προσθήκη περισσότερων μεταβλητών στο μοντέλο.

«Ουσιαστικά από το 2015 και έπειτα αξιολογούνται περισσότερες μεταβλητές κατά την ανάλυση», αναφέρεται.

Επομένως, προστίθεται, «με βάση τα πιο πάνω, όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

«Ο υπό αναφορά Δείκτης δεν επιδέχεται διαφοροποίησης ή άλλης προσαρμογής λόγω ελλιπούς πληροφόρησης, αφού η κάλυψη είναι πλήρης», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι «ο Δείκτης είναι αξιόπιστος, καθώς η Στατιστική Υπηρεσία ακολουθεί τις πρακτικές και τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) και χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ποιότητας και εμπιστοσύνης».