Στατιστική Υπηρεσία: €5.063,1 εκ. το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το 2019

ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση ‘‘Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμοι Ι-IV)’’ για το έτος 2019.

Η έκθεση παρέχει λεπτομερή στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου με τους εμπορικούς της εταίρους για το 2019. Η έκθεση αποτελείται από τέσσερις τόμους. Οι Tόμοι Ι, ΙΙ και ΙΙI περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών/αφίξεων κατά εμπόρευμα για τα τμήματα Ι-ΙΧ, Χ-ΧV και XVI-XXI της Συνδυασμένης Ονοματολογίας αντίστοιχα και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Ο Tόμος ΙV περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εξαγωγών/αποστολών κατά εμπόρευμα και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Η έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, συνοπτικούς πίνακες με χρονολογικές σειρές για την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου. Πιο λεπτομερή στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) το 2019 ήταν €8.200,1 εκ. σε σύγκριση με €9.200,0 εκ. το 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (προς Κράτη Μέλη της ΕΕ και προς τρίτες χώρες) το 2019 ήταν €3.137,0 εκ. σε σύγκριση με €4.309,9 εκ. το 2018. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε €5.063,1 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €4.890,1 εκ. το 2018.

Η έκθεση ‘‘Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμοι Ι-IV)’’ για το 2019 είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ:

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμος Ι), 2019

Εισαγωγές/Αφίξεις κατά εμπόρευμα και χώρα (Τμήματα Ι-ΙΧ)

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμος ΙΙ), 2019

Εισαγωγές/Αφίξεις κατά εμπόρευμα και χώρα (Τμήματα Χ-ΧV)

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμος ΙΙΙ), 2019

Εισαγωγές/Αφίξεις κατά εμπόρευμα και χώρα (Τμήματα XVI-XXI)

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμος ΙV), 2019

Εξαγωγές/Αποστολές κατά εμπόρευμα και χώρα

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.