Για κάθε μία κενή θέση εργασίας υπάρχουν περίπου εννέα άνεργοι, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Μάλιστα η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, αφού οι κενές θέσεις στην οικονομία μειώθηκαν κατά 55,8% χωρίς να προκύψει ανάλογη μείωση του αριθμού των ανέργων, κάτι που σημαίνει ότι πολλές από αυτές τις θέσεις χάθηκαν. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας το τέταρτο τρίμηνο του 2018 οι κενές θέσεις στην οικονομία ανήλθαν στις 3.390.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (4.277) παρατηρήθηκε μείωση 55,8%, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (3.264) παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 3,9%. Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν στους 29.751. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μία κενή θέση εργασίας αντιστοιχούν περίπου εννέα άνεργοι. Ανά τομέα Ανά τομέα, στα ορυχεία και τα λατομεία υπάρχουν 47 άνεργοι και 4 κενές θέσεις, ενώ στη μεταποίηση υπάρχουν 1.751 άνεργοι και 375 κενές θέσεις.

Επίσης, στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού υπάρχουν 12 άνεργοι και 18 κενές θέσεις, ενώ στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης υπάρχουν 98 άνεργοι και 31 κενές θέσεις. Ακόμη, στις κατασκευές υπάρχουν 1.822 άνεργοι και 227 κενές θέσεις, ενώ στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο υπάρχουν 4.819 άνεργοι και 819 κενές θέσεις. Επιπρόσθετα, στη μεταφορά και αποθήκευση υπάρχουν 1.407 άνεργοι και 73 κενές θέσεις, ενώ στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης υπάρχουν 9.610 άνεργοι και 417 κενές θέσεις.

Επίσης στην ενημέρωση και επικοινωνία υπάρχουν 445 άνεργοι και 312 κενές θέσεις, ενώ στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες υπάρχουν 1.541 άνεργοι και 229 κενές θέσεις. Ακόμη, στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας υπάρχουν 234 άνεργοι και 17 κενές θέσεις, ενώ στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες υπάρχουν 1.008 άνεργοι και 293 κενές θέσεις.

Επιπρόσθετα, στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες υπάρχουν 1.163 άνεργοι και 257 κενές θέσεις, ενώ στη δημόσια διοίκηση και άμυνα υπάρχουν 1.437 άνεργοι και 50 κενές θέσεις. Επίσης, στην εκπαίδευση υπάρχουν 525 άνεργοι και 116 κενές θέσεις, ενώ στις δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα υπάρχουν 372 άνεργοι και 77 κενές θέσεις.

Ακόμη, στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία υπάρχουν 578 άνεργοι και 65 κενές θέσεις, ενώ στις υπόλοιπες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπάρχουν 551 άνεργοι και 9 κενές θέσεις.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου