ΣτΕ: Εγκαινιάζει νέο κτήριο για ασφαλή αποθήκευση φαρμάκωνΣτις 15 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα ανοίξει και θα εγκαινιάσει το νέο κτήριο που κατασκεύασε κοντά στο Metz στην ανατολική Γαλλία, το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή αποθήκευση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και θα διασφαλίσει τη διανομή τους παγκοσμίως, σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών από τον κεντρικό χώρο του στο Στρασβούργο.

Το νέο κτήριο αποτελεί μέρος της στρατηγικής διαλειτουργικότητας του EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care ), που βασίζεται στη δημιουργία ενός πλήρους εφεδρικού αποθέματος για την άμβλυνση των κινδύνων διακοπής της προμήθειας των προτύπων αναφοράς των φαρμάκων.

Όπως διευκρίνισε η Snežana Samardžić-Marković, Γενική Διευθύντρια της Δημοκρατίας της Ευρώπης, «τα πρότυπα αναφοράς που παράγει το EDQM είναι θεμελιώδους σημασίας, για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ασθενείς στην Ευρώπη και πέραν αυτής έχουν αδιάκοπη πρόσβαση στα φάρμακα ποιότητας που χρειάζονται».

Τα πρότυπα αναφοράς παράγονται και αποθηκεύονται επί του παρόντος από το EDQM στο Στρασβούργο. Το EDQM διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 3.000 προτύπων αναφοράς που χρησιμοποιούνται και διανέμονται σε περισσότερες από 120 χώρες. Πέρυσι, το EDQM είχε παραγάγει περισσότερα από 1.600.000 φιαλίδια πρότυπα αναφοράς για τη δημιουργία του αποθέματος έκτακτης ανάγκης που θα αποθηκευτεί στο νέο κτήριο.

Από την άποψη της ασφάλειας των ασθενών, το EDQM έχει την ευθύνη να προλαμβάνει τους κινδύνους και να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν διαταραχές στη διαθεσιμότητα των προτύπων αναφοράς.

Το νέο κτήριο έχει σχεδιαστεί με προσοχή στην αισθητική, τη λειτουργικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η επιφάνεια δαπέδου είναι 2.770 m2 (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χώρων), εκ των οποίων τα 235 m2 είναι αφιερωμένα στην προετοιμασία δειγμάτων που απαιτούνται για εργαστηριακές μελέτες που διεξάγονται κατά την ανάπτυξη μονογραφιών και τη θέσπιση προτύπων αναφοράς. Η συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης είναι 9.400.000 φιαλίδια στους + 5 ° C, 2.211.840 στους -20 ° C και 378 παλέτες.

Σήμερα 38 χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουν στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, η οποία ορίζει νομικά δεσμευτικά ποιοτικά πρότυπα για τα φάρμακα. Το έργο αυτό ακολουθείται από 28 κράτη παρατηρητών, εκ των οποίων τα 22 είναι μη ευρωπαϊκά κράτη από όλο τον κόσμο, καθώς και από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και την Ταϊβάν για τα τρόφιμα και τα ναρκωτικά. Αυτά τα πρότυπα χρησιμεύουν ως επιστημονική και τεχνική αναφορά για την εξασφάλιση της ίδιας ποιότητας για τα φάρμακα σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Τα εγκαίνια του νέου κτηρίου αποτελούν μαρτυρία του δυναμισμού και της προστιθέμενης αξίας του EDQM, αλλά και της ισχύος του προτύπου διεθνούς συνεργασίας που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Πάνω απ `όλα, αποτελεί επίσης απόδειξη της δέσμευσης του EDQM για την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος πρόσβασης σε καλής ποιότητας υγεία, σύμφωνα με τις συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως ο Κοινωνικός Χάρτης.

Τονίζεται ότι το EDQM είναι ηγετική οργάνωση που προστατεύει τη δημόσια υγεία, επιτρέποντας την ανάπτυξη, την υποστήριξη της εφαρμογής και την παρακολούθηση της εφαρμογής των προτύπων ποιότητας για ασφαλή φάρμακα και την ασφαλή χρήση τους. Τα πρότυπά του αναγνωρίζονται ως επιστημονικό σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Η Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία είναι νομικά δεσμευτική στα κράτη μέλη ενώ, το EDQM αναπτύσσει καθοδήγηση και πρότυπα στους τομείς της μετάγγισης αίματος, της μεταμόσχευσης οργάνων και των θεμάτων υγείας των καταναλωτών.