ΣτΕ: Εγκρίθηκε νέα στρατηγική για την νεολαία

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε, σήμερα, τη νέα στρατηγική για τον τομέα της νεολαίας 2030, η οποία θα παρέχει πολιτική καθοδήγηση στα 50 κράτη μέρη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής σύμβασης για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Στη σχετική απόφαση τονίζεται ότι, η δημιουργικότητα, ο δυναμισμός, η κοινωνική δέσμευση και οι ικανότητες των νέων είναι ζωτικής σημασίας για κάθε βιώσιμη δημοκρατική κοινωνία καθώς και ότι για σχεδόν πενήντα χρόνια, ο τομέας της νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης υποστηρίζει τις γενιές των νέων και τις οργανώσεις τους, να γίνουν φορείς κοινωνικής αλλαγής και βοηθά τις δημόσιες αρχές να εφαρμόσουν συμμετοχικές πολιτικές για τη νεολαία.

Με τη νέα στρατηγική για τη νεολαία του 2030, θα δοθεί νέα ώθηση σε αυτό το έργο, με τέσσερις θεματικές προτεραιότητες: • Νεολαία αναζωογονώντας την πλουραλιστική δημοκρατία, • Η πρόσβαση των νέων στα δικαιώματα, • Η συνύπαρξη σε ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες • Νεολαία.

Η Επιτροπή Υπουργών, κατά την υιοθέτηση της νέας στρατηγικής, τόνισε τη σημασία του μοναδικού γεωγραφικού πεδίου και του ρόλου του τομέα της νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και των μέσων του, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος συνδιαχείρισης, των Ευρωπαϊκών Κέντρων Νεολαίας στο Στρασβούργο και τη Βουδαπέστη, Το Ίδρυμα Νεολαίας και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της νεολαίας. Η στρατηγική για τον τομέα της νεολαίας 2030 δρομολογείται στο πλαίσιο της Γεωργιανής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών (Νοέμβριος 2019 – Μάιος 2020), η οποία αποδίδει ύψιστη σημασία στην πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή των νέων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και στοχεύει ιδίως στο “την ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της δέσμευσης των νέων”.