“Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία και να διευθετήσει αυτό το πιεστικό πρόβλημα. Πλαίσιο αυτής της διευθέτησης μπορεί να είναι η συνεισφορά της κάθε πλευράς (του κράτους, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών ακινήτων) σε ένα ποσοστό”, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε γραπτή δήλωση του Εκπρόσωπου Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου.

Αυτούσια η δήλωση

Να αντιμετωπιστεί τάχιστα το πρόβλημα των ενοικίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μια από τις ομάδες που έχουν πληγεί πολύ σοβαρά είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Μεγάλο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τα ενοίκια, ιδιαίτερα αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητα τους εξαιτίας των διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας.

Το πρόβλημα με τα ενοίκια είναι πιεστικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για να γίνει τούτο, επιβάλλεται να υπάρξει η συνεισφορά του κράτους, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών των ακινήτων.

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία και να διευθετήσει αυτό το πιεστικό πρόβλημα. Πλαίσιο αυτής της διευθέτησης μπορεί να είναι η συνεισφορά της κάθε πλευράς (του κράτους, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών ακινήτων) σε ένα ποσοστό.

Η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί τάχιστα για να υπάρξει διευθέτηση.