Στη δημοσιότητα ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδος

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει σήμερα τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης/Κατάταξης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας.

Δημοσιεύεται, επίσης, το μηχανογραφικό δελτίο της Ελλάδας βάσει του οποίου οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν με σειρά προτεραιότητας μέχρι είκοσι (20) Σχολές/Τμήματα από ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, οι οποίες/τα οποία αντιστοιχούν στα Έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022.

Β. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας 2022

1. Επισημαίνεται ότι, η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας για το 2022 θα διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Ελλάδας αρχίζει την Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 πμ και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων (http://www.moec.gov.cy/ypexams) και η είσοδος σε αυτή θα μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεδομένου ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για την είσοδό τους, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης με τα οποία είχαν κάνει εγγραφή και είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022 κατά τον μήνα Μάρτιο 2022.

Κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο (Τηλ.: 22582933 / 22582934) για υποστήριξη των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

Μέρα

Ημερομηνία

Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου

Τρίτη

26/7/2022

9:00 πμ – 7:00 μμ

Τετάρτη

27/7/2022

9:00 πμ – 7:00 μμ

Πέμπτη

28/7/2022

9:00 πμ – 7:00 μμ

Παρασκευή

29/7/2022

9:00 πμ – 7:00 μμ

Σάββατο

30/7/2022

11:00 πμ – 7:00 μμ

Κυριακή

31/7/2022

11:00 πμ – 7:00 μμ

Δευτέρα

1/8/2022

9:00 πμ – 1:00 μμ

 

Επισημαίνεται ότι το τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας Εξετάσεων θα στελεχώνεται και με Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για παροχή Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής προς τους υποψηφίους.

2.    Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, ημερομηνίας 20/07/2022, «ΟΔΗΓΙΕΣ_ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ_ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ_2022_Ελληνικά.doc (live.com)», για την κατηγορία Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι είναι απόφοιτοι σχολείου, εφόσον:

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή, και

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι υποψήφιοι απόφοιτοι των Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022 και κατέχουν Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης του τρέχοντος έτους.

Οι υποψήφιοι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους, θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση ΜΟΝΟ μέσω της διαδικασίας που ανακοινώνεται σήμερα και διοργανώνεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων στην Κύπρο.

Διευκρινίζεται ότι η Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης θα αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων ταχυδρομικώς στους υποψηφίους εντός του Αυγούστου 2022, μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση με την κατηγορία «Ελλήνων του Εξωτερικού» για το έτος 2022 (13 μέχρι 20 Ιουλίου 2022), ΔΕΝ δικαιούνται να υποβάλουν Αίτηση με την κατηγορία «Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.» για το έτος 2022.

Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της Αίτησής τους για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη Γραμματεία της/του Σχολής/Τμήματος επιτυχίας τους, η οποία και θα προβεί στους αναγκαίους ελέγχους προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Αν κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ένταξης στη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση της/του Σχολής/Τμήματος και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλες/α τις/τα Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ Ελλάδας.

Γ. Η Υπηρεσία Εξετάσεων ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι θα ακολουθήσει εντός των επόμενων ημερών συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα/δικαιολογητικά για σκοπούς εγγραφής των επιτυχόντων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Επιστημονικά Πεδία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy