Στη Λευκωσία η 9η Διεθνής Υπουργική Σύνοδος για το Περιβάλλον στην Ευρώπη

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.Την 9η Υπουργική Σύνοδο για το Περιβάλλον στην Ευρώπη, της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), με τίτλο «Κυκλική οικονομία, αειφόρος τουρισμός και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη» θα φιλοξενήσει στις 5-7 Οκτωβρίου 2022 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», η Λευκωσία, με τη συμμετοχή συνέδρων από πάνω από 70 χώρες.

Παράλληλες συνεδρίες θα διεξαχθούν στο Ινστιτούτο Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, η Σύνοδος διοργανώνεται από την Κυπριακή Δημοκρατία με τη συνεργασία της UNECE και τελεί υπό την υψηλή εποπτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.

Αναμένεται η εκπροσώπηση πέραν των 70 χωρών από την UNECE, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχει σημαντικός αριθμός Υπουργών Περιβάλλοντος και Παιδείας και πέραν των 1.000 αντιπροσώπων από διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες νέων, επιχειρήσεις και πανεπιστήμια.

Πρόκειται, αναφέρεται, «για τη μεγαλύτερη Υπουργική σύνοδο για το Περιβάλλον στην περιφέρεια της UNECE, η οποία διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια».

Προστίθεται ότι είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια Υπουργική Σύνοδος διεξάγεται στη Μεσόγειο, με αντικείμενο συζήτησης τρία παγκόσμια ζητήματα, την κυκλική οικονομία και τις αειφόρες υποδομές, τον αειφόρο τουρισμό και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας ότι από τις εργασίες της 9ης Υπουργικής Συνόδου αναμένεται να προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με την πράσινη οικονομία και τις αειφόρες (βιώσιμες) υποδομές πανευρωπαϊκά, τον αειφόρο τουρισμό και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Η Σύνοδος θα κορυφωθεί με την υιοθέτηση της Υπουργικής Διακήρυξης για το Περιβάλλον στην Ευρώπη και την Υπουργική Δήλωση για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Προστίθεται ότι στο πλαίσιο της Συνόδου, πέρα από τη Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου των Υπουργών Περιβάλλοντος, οι οποίοι θα συζητήσουν τα κείμενα για την κυκλική οικονομία και τις αειφόρες υποδομές και την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στον αειφόρο τουρισμό, θα διεξαχθεί η 3η διυπουργική Σύνοδος μεταξύ των Υπουργών Παιδείας και Περιβάλλοντος για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπου θα συζητηθεί και θα υιοθετηθεί το νέο Στρατηγικό Πλαίσιο Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2021-2030, στην περιφέρεια της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.

«Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της Συνόδου και παράλληλα με τη διεξαγωγή της Υπουργικής Συνόδου των Υπουργών Περιβάλλοντος, θα διεξαχθεί η 1η Σύνοδος των Υπουργών Παιδείας για την Εκπαίδευση σχετικά με την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπου θα συζητηθούν οι τέσσερις βασικοί άξονες του νέου Στρατηγικού Πλαισίου της UNECE που αφορά στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ θα εξεταστούν τα μελλοντικά βήματα για την υλοποίησή του», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι «ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχει η Μεσογειακή Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου μεταξύ των Υπουργών Παιδείας και Περιβάλλοντος για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στην Ευρώπη για το 2030, στην οποία θα καθοριστούν τα μελλοντικά βήματα της για την ΕΑΑ στη Μεσόγειο».

Παράλληλα με τις εργασίες της Συνόδου προγραμματίζονται 50 συνεδρίες από διεθνείς οργανισμούς και κράτη, στις οποίες θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές και καινοτομίες, ενώ θα ανταλλαγούν ιδέες και θα αναπτυχθούν συνεργασίες σε επιμέρους πτυχές των τριών θεματικών ενοτήτων της Συνόδου. Θα πραγματοποιηθεί παράλληλα έκθεση για τα καινοτόμα μέσα και υλικά στα θέματα της κυκλικής οικονομίας, του αειφόρου τουρισμού και της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται, ένας σημαντικός αριθμός διμερών, τριμερών και πολυμερών συναντήσεων προγραμματίζεται ανάμεσα στις χώρες που θα εκπροσωπηθούν, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα, μέσα από διαδραστικά εργαστήρια και εκδρομές, να γνωρίσουν τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο της Κύπρου καθώς επίσης την κυπριακή γαστρονομία και φιλοξενία.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνάντηση πολιτισμών στη Μεσόγειο, η οποία επιδιώκει να αποτελέσει πλατφόρμα επικοινωνίας, συνεργασίας, αλλά και λήψης αποφάσεων στα κρίσιμα ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.