Το νομοσχέδιο για επίσπευση των εκποιήσεων βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών Λούση Ηροδότου – Μούσκου, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Η πρακτική η οποία ακολουθείται για κάθε νομοσχέδιο είναι η εξής: Το νομοσχέδιο ετοιμάζεται από το αρμόδιο Υπουργείο, ακολούθως διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, και στη συνέχεια κατατίθεται στη Βουλή για ψήφιση.

Συνεπώς, το νομοσχέδιο για επίσπευση των εκποιήσεων βρίσκεται ένα στάδιο πριν κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.
Μέσα από το νομοσχέδιο η κυβέρνηση εισηγείται μεταξύ άλλων την εισαγωγή του θεσμού των πλειστηριασμών μέσω διαδικτυακού τόπου (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί), καθώς και την επίσπευση των χρονοδιαγραμμάτων ώστε με την πάροδο έξι μηνών από τον πρώτο πλειστηριασμό η τράπεζα να έχει το δικαίωμα να το πουλήσει χωρίς επιφυλασσόμενη τιμή.
Επίσης, εισηγείται αλλαγή του ορισμού που αφορά την «κύρια κατοικία», ώστε να να μην υπάρχει καμία προστασία για περιπτώσεις άνω των 350 χιλ. ευρώ αλλά και για να τερματίζεται το προνομιακό καθεστώς του οφειλέτη έναντι του τελευταίου προσφοροδότη, στις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης έχει λάβει κρατική χορηγία ως συνεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών του.

Ακόμη, το νομοσχέδιο το οποίο ετοίμασε η κυβέρνηση περιλαμβάνει πρόνοια η οποία δίνει το δικαίωμα στην τράπεζα να προχωρήσει σε πλειστηριασμό ακινήτου με βάση τη νέα νομοθεσία, ανεξάρτητα αν υπάρχει παλαιά δικαστική απόφαση ή απόφαση διαιτησίας.

Επιπρόσθετα, εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τις ειδοποιήσεις Τύπου «Θ» και «Ι», με πιο σημαντική ότι η επίδοση μπορεί να γίνεται ακόμη και με επικόλλησή της ειδοποίησης σε περίοπτο μέρος της κατοικίας.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου