Στη Βουλή η διακρατική συμφωνία για τον EastMed«Εικονική» η επαναφορά του έργου λόγω της βιωσιμότητάς του

Για λόγους πολιτικής, κυρίως, σημασίας, αν όχι και επικοινωνιακής πολιτικής των κυβερνώντων, επανέρχεται στο προσκήνιο το φιλόδοξο έργο της κατασκευής του αγωγού EastMed. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες το κυρωτικό νομοσχέδιο της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, το οποίο θα οδηγηθεί στη Βουλή για επικύρωση της συμφωνίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, κ. Γιώργο Λακκοτρύπη, η συμφωνία καθορίζει τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες μιας εκάστης των χωρών που συμμετέχουν στα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Το ελληνικό κοινοβούλιο επικύρωσε επίσης τη συμφωνία στα μέσα του περασμένου μήνα.

Ωστόσο η τελική υλοποίηση του έργου εξακολουθεί να αμφισβητείται έντονα από τον διεθνή εμπειρογνώμονα υδρογονανθράκων, δρα Χαράλαμπο Έλληνα, λόγω της βιωσιμότητάς του, της επάρκειας φθηνού φυσικού αερίου για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά και της στροφής της ΕΕ στην πράσινη ενέργεια (Green Deal). Ο ίδιος χαρακτηρίζει την επαναφορά του έργου ως «εικονική». «Δεν χρειάζεται η Ευρώπη νέους αγωγούς και νέες ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν από τις άφθονες πηγές και ποσότητες φθηνού φυσικου αερίου που εισάγει τώρα. Τώρα είναι 1,6 δολάρια τη μονάδα (περίπου χίλια κυβικά πόδια), πώς θα ανέβει στα 7-8 δολάρια τη μονάδα για να είναι βιώσιμο το φυσικό αέριο του EastMed;» αναφέρει χαρακτηριστικά. Επιπλέον, το Green Deal που θα μπει σε εφαρμογή σύντομα στην Ευρώπη θα οδηγήσει σε περικοπές φυσικού αερίου αρχίζοντας τα επόμενα χρόνια. Οι περικοπές θα φτάσουν το 15% μέχρι το 2030 και 70-80% μέχρι το 2050.

Να σημειώσουμε ότι η Ιταλία, η οποία είναι σημαντικός εταίρος για την κατάληξη του αγωγού, δεν έχει ακόμα προσχωρήσει στη συμφωνία.

Μελέτες, μελέτες, μελέτες

Στο τέλος του Απρίλη η Δημόσια Επιχείριση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΠΑ), η αντίστοιχη της κυπριακής ΔΕΦΑ), ανακοίνωσε τη νέα φάση υλοποίησης, στην οποία εισέρχεται το έργο του EastMed. Με βάση την ανακοίνωση η IGI Poseidon, η κοινοπραξία, που υλοποιεί τον αγωγό EastMed και στην οποία συμμετέχει κατά 50% η ΔΕΠΑ, προχώρησε σε ανοιχτή πρόσκληση μέσω διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου, με στόχο την προεπιλογή των δύο υποψήφιων αναδόχων, με αντικείμενο του διαγωνισμού τον λεπτομερή σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή, τη μεταφορά, την εγκατάσταση και το pre-commissioning (EPCI) των τεσσάρων υπεράκτιων τμημάτων του αγωγού, συνολικού μήκους 1.470 χλμ. και προϋπολογισμού 3 δισ. ευρώ περίπου.

Μετά την προεπιλογή των αναδόχων θα ξεκινήσουν οι προπαρασκευαστικές υπηρεσίες του έργου.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες αυτής της φάσης περιλαμβάνουν την επανεξέταση και υιοθέτηση των Μελετών Εφαρμογής (FEED) υποθαλάσσιων τμημάτων και τη Λεπτομερή Υποθαλάσσια Έρευνα και Χαρτογράφηση (DMS), οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της ανάθεσης, καθώς και την παραγωγή πρόσθετων μελετών, όπου κριθεί αναγκαίο. O αγωγός έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ και το σύνολο των μελετών και ερευνών του χρηματοδείται από ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ πρόσφατα η κοινοπραξία IGI Poseidon αποφάσισε την επένδυση 70 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση των εναπομείναντων σταδίων ανάπτυξης και ωρίμανσης του έργου σε επίπεδο λήψης τελικής επενδυτικής απόφασης (FID).

Νίκη Κουλέρμου