Στη Βουλή η πρόταση νόμου για τους ενοικιαστές που δεν πληρώνουν

Τι περιλαμβάνει η πρόταση νόμου για όσους δεν πληρώνουν ενοίκιαΤην ερχόμενη Παρασκευή οδηγείται στην ολομέλεια της Βουλής η πρόταση νόμου για το ενοικιοστάσιο.

Η πρόταση νόμου προνοεί όπως με συνοπτικές διαδικασίες θα γίνεται έξωση στρατηγικών ενοικιαστών.
Η προτεινόμενη νομοθεσία προνοεί ότι αν ενοικιαστής δεν πληρώνει τα ενοίκια, ο ιδιοκτήτης μπορεί να του δώσει γραπτή προειδοποίηση.

Εάν μετά την πάροδο 21 ημερών από την ημερομηνία προειδοποίησης δεν διευθετηθούν οι οφειλές, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στο πρωτοκολλητείο και να αρχίσει τη διαδικασία έξωσης.
Από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης υποβάλει αίτηση στον πρωτοκολλητή, ο ενοικιαστής έχει 14 ημέρες να παρουσιάσει τις αποδείξεις πληρωμής των οφειλών του, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αρχίζει η διαδικασία έξωσης και σε δύο μήνες γίνεται έξωση ανάκτηση εμπορικού υποστατικού και τρεις μήνες οικιστικού υποστατικού.

Αν ο ενοικιαστής παρουσιάσει αποδείξεις αποκτά δικαίωμα υπεράσπισης στη διαδικασία έξωσης.