Επιμένουν οι Αρχές να εξετάζουν αίτηση που ήδη ουσιαστικά απέρριψαν και στην απουσία των άμεσα επηρεαζομένων

Παρά την αρνητική γνωμάτευση και απάντηση για την αίτηση αξιοποίησης του συνόλου των χρυσοφόρων αποθεμάτων του παλαιού μεταλλείου του Στρογγυλού στην κοινότητα Μαθιάτη, η Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πραγματοποιήσει συνεδρία στις 15 Ιανουαρίου με σκοπό την εξέταση της νέας αίτησης της εταιρείας Hellenic Copper Mines για απόσυρση σωρών μπάζων στη βόρεια πλευρά του αρχαίου μεταλλείου Στρογγυλού στον Μαθιάτη. Τόσο η Ομάδα Επηρεαζόμενων από την Επαναλειτουργία του Νότιου Μεταλλείου Μαθιάτη, όσο και η Ομάδα Προστασίας Ιστορικού και Περιβαλλοντικού Πλούτου του Μαθιάτη, παρά το ότι ζήτησαν γραπτώς όπως συμμετέχουν στη συνεδρία, εντούτοις δεν έλαβαν καμία πρόσκληση.

Με το χρόνο να τρέχει και τα περιθώρια να στενεύουν, η ομάδα με νέα επιστολή της απευθύνθηκε ξανά στον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος με το αίτημα να συμμετέχουν στη νέα συνεδρία, σημειώνοντας ότι σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις για το θέμα τόσο στο Τμήμα Περιβάλλοντος όσο και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος οι ομάδες θεμελίωσαν το υποβληθέν αίτημά τους σε συγκεκριμένες πρόνοιες της νομοθεσίας, τις οποίες και παραθέτουν στην επιστολή τους, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2018.

Ανάμεσα σε άλλα, η Ομάδα Επηρεαζομένων επικαλείται τη Σύμβαση Άαρχους, η οποία και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το κοινό έχει δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες, όπως και στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για θέματα περιβαλλοντικών πολιτικών ενός κράτους και η εκάστοτε κυβέρνηση έχει υποχρέωση να διασφαλίζει και διευκολύνει αυτή την πρόσβαση. Ταυτόχρονα διασαφηνίζεται ότι δικαίωμα πρόσβασης έχουν όλοι οι πολίτες και τα οργανωμένα σύνολα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος, στις 15 Ιανουαρίου θα εξεταστεί η αίτηση ΛΕΥ/000792/2018 για την απομάκρυνση των σωρών εξορυκτικών αποβλήτων στην περιοχή παλαιού μεταλλείου Στρογγυλού στην κοινότητα Μαθιάτη. Τη συνεδρία επιβεβαίωσε στη «Χαραυγή» ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου.

Ο κ. Χατζηπαναγιώτου επιβεβαίωσε ταυτόχρονα τις πληροφορίες της «Χαραυγής» ότι στη συνεδρία δεν προσκλήθηκαν οι ομάδες των κατοίκων της κοινότητας Μαθιάτη, που εκφράζουν ανησυχίες για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που θα έχουν στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία οι εργασίες στο μεταλλείο. Όπως υποστήριξε ο κ. Χατζηπαναγιώτου, βάσει νόμου κατά την εξέταση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρευρίσκονται αρμόδια κρατικά τμήματα, επηρεαζόμενες τοπικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις – μέλη της επιτροπής που εξετάζει.

Σημείωσε ότι οποιεσδήποτε άλλες ομάδες πολιτών διατηρούν το δικαίωμα να αποστείλουν επιστολές με τις θέσεις και απόψεις τους όσον αφορά στο υπό εξέταση έργο και τις επιπτώσεις του. Απαντώντας σε ερώτηση της «Χαραυγής», πώς γίνεται να εξετάζεται νέα αίτηση για θέμα το οποίο απορρίφθηκε και κατά πόσον άλλαξαν οποιαδήποτε δεδομένα, ο κ. Χατζηπαναγιώτου ανέφερε ότι είναι υποχρέωση του Τμήματος Περιβάλλοντος να εξετάσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφού αφορά σε νέα αίτηση που υποβλήθηκε στην Πολεοδομική Αρχή. Πρόσθεσε ότι άλλαξαν άρδην τα πολεοδομικά δεδομένα, αλλά και τα περιβαλλοντικά δεδομένα, αφού η νέα αίτηση αφορά στην απόσυρση ορυκτών αποβλήτων και δεν αφορά εργασίες που περιλαμβάνονταν στην αρχική αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος είχε γνωματεύσει αρνητικά στην αίτηση για την αξιοποίηση του συνόλου των χρυσοφόρων αποθεμάτων του παλιού μεταλλείου του Στρογγυλού στην κοινότητα Μαθιάτη, όπως είχε πράξει και το Τμήμα Δασών, εξαιτίας του ότι ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους χώρους διαβίωσης του είδους των χειρόπτερων, το οποίο είναι είδος υπό εξαφάνιση.

Μάλιστα, το Τμήμα Δασών είχε κάνει λόγο για αρνητικές και μη-αναστρέψιμες συνέπειες. Επιπρόσθετα, αρνητική ήταν και η άποψη του Τμήματος Αρχαιοτήτων το οποίο τόνισε ότι δεν συναινεί στη μετακίνηση μπάζων που βρίσκονται στα βόρεια του κρατήρα, ούτε και σε επεμβάσεις εντός και κοντά στον κρατήρα, αφού περιλαμβάνονται στο tentative list των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στην απάντησή του το Τμήμα Αρχαιοτήτων είχε τονίσει ότι η θέση του ήταν αρνητική τόσο για την επέκταση του κρατήρα προς τα νότια, όσο και για τη μετακίνηση των σωρών αποβλήτων του νότιου μεταλλείου Μαθιάτη, καθότι χρειάζεται να προστατευθεί με βάση τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο.

Άννα Μισιαούλη

Μας έχεις Like στο Facebook ;