Σε γνωστοποίηση των ονομάτων κατόχων τουρκοκυπριακής περιουσίας που αφορούν σε επαγγελματική στέγη και γεωργική γη θα προχωρήσει ο Υπουργός Εσωτερικών για σκοπούς διαφάνειας.

Σημερινή ανακοίνωση αναφέρει ότι «ο Υπουργός Εσωτερικών, ως Κηδεμόνας των Τ/Κ Περιουσιών βάσει των Περί Τ/Κ Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμων Αρ. 139/91 έως 68(Ι)/2012, προτίθεται να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των κατόχων Τ/Κ Περιουσίας, που αφορούν στη χρήση επαγγελματικής στέγης και γεωργικής γης σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, για σκοπούς διαφάνειας».