Τα διπλά συνεχίζουν να χρεώνουν τους δανειολήπτες οι τράπεζες, οι οποίες παρά τις δημόσιες παρεμβάσεις της Πολιτείας επιμένουν να διατηρούν τα υψηλότερα δανειστικά επιτόκια μεταξύ όλων των χωρών της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα πιστωτικά ιδρύματα στη Κύπρο πληρώνουν σε καταθετικό επιτόκιο 2,67%, ενώ χρεώνουν τα νοικοκυριά με 5,05% και τις επιχειρήσεις με 5,78%. 

Στην υπόλοιπη ευρωζώνη ο μέσος όρος στα στεγαστικά δάνεια είναι 2,9%, δηλαδή 215 μονάδες πιο κάτω σε σχέση με την Κύπρο. Επίσης στα επιχειρηματικά δάνεια ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 3,08%, δηλαδή 270 μονάδες πιο κάτω σε σχέση με την Κύπρο.