Στην Ολομέλεια τα νομοσχέδια για αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων

Στη συνεδρία της Ολομέλειας την ερχόμενη Πέμπτη οδηγείται, μετά τις αλλαγές που επήλθαν σε αυτό, πακέτο νομοσχεδίων σε σχέση με την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων, οι οποίες δεν επιτρέπουν στις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του εγγυητή, ενώ δίδουν στον εγγυητή τη δυνατότητα να προσφύγει τόσο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για να καταγγείλει τυχόν πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα όσο και στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για να επιβάλει πρόστιμο ακόμη και αυτεπάγγελτα.

Αυτό αποφάσισαν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, τα οποία συνέχισαν την συζήτηση των νομοσχεδίων περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα και περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση). Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των νομοσχεδίων, έπειτα από αναβολή της συζήτησης τους στην Ολομέλεια της Βουλής στις 9 Δεκεμβρίου 2021.

«Το τι έχουμε επιτύχει με τις αλλαγές είναι ότι παρέχεται ένα αυξημένο δίκτυ προστασίας σε σχέση με την πρόσβαση εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων όσον αφορά τα δεδομένα των εγγυητών και δεν έχουν καθόλου πρόσβαση οι εταιρείες διαχείρισης στα στοιχεία των παρόχων εξασφάλισης ή των συνδεδεμένων προσώπων», τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενώπιον των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Σε επιστολή του προς την Επιτροπή Οικονομικών ημερομηνίας 8 Ιουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι με τις αλλαγές στα νομοσχέδια «απαλείφεται το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του παρόχου εξασφάλισης και των συνδεδεμένων προσώπων».

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, Θεοδόσης Τσιόλας, ζήτησε όπως το νομοσχέδιο οδηγηθεί στη συνεδρία της Ολομέλειας την ερχόμενη Πέμπτη, «έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε τα αιτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν το τέλος Ιουλίου για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Αναφερόμενη στις αλλαγές που επήλθαν στο νομοσχέδιο και οι οποίες αναφέρονται στη σχετική επιστολή του Υπουργού Οικονομικών προς την Επιτροπή, η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ είπε ότι διαγράφηκαν το άρθρο 4β και το εδάφιο 9 του βασικού νόμου που προνοούσαν για την απόκτηση πρόσβασης του διαχειριστή σε δεδομένα παρόχου εξασφάλισης η συνδεδεμένου με τον δανειολήπτη προσώπου ή και εγγυητή κατόπιν εξασφάλισης ρητής συγκατάθεσης.

Ανέφερε, επίσης, ότι λήφθηκε υπόψη η εισήγηση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ότι ο διαχειριστής στη σχέση του με τους δανειολήπτες ή και τους εγγυητές ή και τους παρόχους εξασφάλισης ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του βασικού νόμου.

Σημείωσε πως πριν από τις αλλαγές το νομοσχέδιο προέβλεπε την πλήρη πρόσβαση των εταιρειών διαχείρισης σε όλα τα στοιχεία των δανειοληπτών, παρόχων εξασφάλισης και των εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Ούτε με τη ρητή συγκατάθεση του εγγυητή μπορεί να λάβει άδεια η εταιρεία διαχείρισης για πρόσβαση στα δεδομένα του εγγυητή, υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι σήμερα θα ενημερωθεί για τις αλλαγές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει πρόβλημα για μη έγκριση των αλλαγών.

Σημείωσε ότι «το ΥΠΟΙΚ εξακολουθεί να πιστεύει ότι όπως έχει διαμορφωθεί το νομοσχέδιο εξυπηρετεί τον στόχο της μεταρρύθμισης όπως περιγράφεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή εξακολουθεί να βελτιώνει με αυτό το αυξημένο δίκτυ προστασίας των εγγυητών, το εργασιακό περιβάλλον των εταιρειών διαχείρισης».

«Η πρόσβαση στα στοιχεία των εγγυητών για τις εταιρείες διαχείρισης δεν είναι άμεση αλλά έμμεση μέσω της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή του πιστωτικού ιδρύματος που είναι ο ιδιοκτήτης του δανείου», ανέφερε, και συμπλήρωσε ότι «για τους παρόχους εξασφάλισης και για τα συνδεδεμένα πρόσωπα η εταιρεία διαχείρισης δεν έχει καμία πρόσβαση».

Ανέφερε, επίσης, ότι ο ΥΠΟΙΚ σε επιστολή του αναφέρεται σε πρόθεση της Κυβέρνησης για επεξεργασία περαιτέρω για δέσμευση δημιουργίας ειδικού Δικαστηρίου για τις εκποιήσεις (επίλυση χρηματοοικονομικών διαφορών).

Στην επιστολή του ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι τα νομοσχέδια αποτελούν μέρος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορά την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα έπρεπε να είχε τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Σημειώνει πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό το ορόσημο δεν μπορεί να παρασχεθεί οποιαδήποτε διαβεβαίωση για τις επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει ως προς την προσδοκούμενη εκταμίευση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης για κάλυψη των δαπανών υλοποίησης των επενδύσεων που προβλέπονται στο εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Ανθεκτικότητας.

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου, τάχθηκε υπέρ των αλλαγών στο νομοσχέδιο, ενώ σε σχέση με ασφαλιστικές δικλείδες είπε ότι «έχει προγραμματιστεί εντός της εβδομάδας αυτεπάγγελτος έλεγχος στο σύστημα  ‘Άρτεμις’, το οποίο αποτελεί την πλατφόρμα που περιλαμβάνει το σύνολο των δανείων, εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων.

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, Παύλος Ιωάννου, τόνισε πως όλα τα ζητήματα τα οποία είχαν εγερθεί κατά τη διάρκεια των συνεδριών της Επιτροπής Οικονομικών «έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως και σε ορισμένες περιπτώσεις», όπως είπε, έχουν προκύψει πολύ εποικοδομητικά νέα στοιχεία και νέες προσθήκες στα νομοσχέδια που «είναι εξαιρετικά βοηθητικές τόσο για τους καταναλωτές, για τους δανειολήπτες όσο και για το σύστημα γενικότερα».

Επίσης, σημείωσε ότι «το σημαντικό στοιχείο του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου εποπτείας αντιμετώπισης των εταιρειών διαχείρισης», και πρόσθεσε ότι θα πρέπει πλέον το νομοσχέδιο να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Σε υπόμνημα του προς την Επιτροπή, ημερομηνίας 10ης Ιουλίου, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι με την απάλειψη του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα παρόχου εξασφάλισης και του συνδεδεμένου με τον δανειολήπτη προσώπου, ικανοποιείται πλήρως η βασική επιφύλαξη του, όπως διατυπώθηκε στο κατατεθέν Υπόμνημά του, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2022.

Αναφέρει, επίσης, ότι όπως και δημόσια έχει δηλώσει σε «σημαντικό αριθμό περιπτώσεων, η ψήφιση των υπό συζήτηση Νομοσχεδίων, αν και προωθήθηκε πολύ καθυστερημένα στη Βουλή, εντούτοις κρίνεται απαραίτητη, αν και πλέον η αποτελεσματικότητά του δεν αναμένεται να είναι η μέγιστη δυνατή».

Ο κ. Ιωάννου είπε ακόμη ότι θεωρεί πως «θα αποβεί χρήσιμη η ψήφιση του Νομοσχεδίου, με δεδομένο το γεγονός του πολύ μεγάλου αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην κοινωνία, τα οποία βρίσκονται πλέον στις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων και στην ΚΕΔΙΠΕΣ».

Αναφέρει, επίσης, ότι «θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι χρειάζεται απαραιτήτως να διασφαλιστεί ότι τα νέα εργαλεία τα οποία θα έχουν στο χέρι τους οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων και οι διαχειριστές τους, δεν θα τυγχάνουν κατάχρησης, η οποία αναπόφευκτα θα αποβαίνει σε βάρος των δανειοληπτών».

«Διότι, μια τέτοιας μορφής κατάχρηση, ενδεχομένως να οδηγήσει σε λουμπενοποίηση κατηγορίες εργαζομένων και κατ’ επέκταση σε περαιτέρω απομείωση του μεγέθους της μεσαίας αστικής τάξης. Αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα, που ενδεχομένως να επηρεάζει τη λειτουργία της ίδιας της Δημοκρατίας», τονίζει.

Επιπλέον, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι «επιτυγχάνεται πολύ ικανοποιητική προστασία των δανειοληπτών, παρόχων εξασφάλισης συνδεδεμένων προσώπων, αλλά και των εγγυητών, στο πλαίσιο των υπό συζήτηση τροποποιητικών Νομοσχεδίων».

Προσθέτει, ωστόσο, ότι «η ουσιαστική προστασία των εν λόγω προσώπων μπορεί να επέλθει μόνο από την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Μεγάλη συζήτηση έγινε κατά πόσον θα πρέπει να είναι δεσμευτικές για τις εταιρείες διαχείρισης οι αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με τον κ. Ιωάννου να τονίζει σε σχέση με το θέμα πως σημαντικός αριθμός αποφάσεων του έγιναν ήδη αποδεκτές από σοβαρά πιστωτικά ιδρύματα του τόπου, ενώ έφερε ως παράδειγμα τις δεσμευτικές αποφάσεις του αντίστοιχου Επιτρόπου στην Αγγλία.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι το πακέτο νομοσχεδίων αφορά την πρόσβαση που θα έχουν οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων στα δεδομένα δανειοληπτών, εγγυητών, παρόχων εξασφάλισης και συνδεδεμένων προσώπων στην τράπεζα πληροφοριών «Άρτεμις», καθώς και στα δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου.

Ανέφερε ότι το νομοσχέδιο είναι «σε πολύ διαφορετική και καλύτερη βάση από την αρχική του μορφή» και πρόσθεσε ότι «στην τελική του μορφή το νομοσχέδιο εξαιρεί τους παρόχους εξασφάλισης και τα συνδεδεμένα πρόσωπα από την πρόσβαση που μπορούν να έχουν οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων στα προσωπικά τους δεδομένα».

«Η πρόσβαση των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων στα προσωπικά δεδομένα δανειοληπτών και εγγυητών στο Άρτεμις και στο Τμήμα Κτηματολογίου καθίσταται πολύ πιο δύσκολη από την πρόσβαση που έχουν τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα σε αυτά τα δεδομένα», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την πρόσβαση των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων στα προσωπικά δεδομένα των εγγυητών, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι αυτή θα γίνεται «υπό όρους και με ιχνηλασιμότητα» και εξήγησε ότι σε περίπτωση που εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων παραβεί το νόμο τότε «υπάρχουν μέσα στο νόμο συγκεκριμένες ρήτρες για πολύ μεγάλα χρηματικά πρόστιμα».

Είπε ακόμη ότι «προστέθηκε δικαίωμα δανειοληπτών, εγγυητών, παρόχων εξασφάλισης και συνδεδεμένων προσώπων να αποτίνονται στον χρηματοοικονομικό Επίτροπο με παράπονα για παράβαση του κώδικα από τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων».

Η κα. Ερωτοκρίτου είπε ότι σημαντικό επίσης είναι η ικανοποίηση του αιτήματος του ΔΗΚΟ και την ενυπόγραφη δέσμευση του ΥΠΟΙΚ με σημερινή ημερομηνία για τη δημιουργία εντός του πλαισίου της δικαιοδοσίας των επαρχιακών δικαστηρίων της Κύπρου ειδικής δικαιοδοσίας η οποία θα εκδικάζει εντός 60 ημερών παράπονα των δανειοληπτών και των εγγυητών που αφορούν τη συμπεριφορά των εταιρειών αυτών αλλά και των τραπεζικών ιδρυμάτων.

«Είναι μια υποχρέωση για την οποία υπήρχε υπεκφυγή από την πολιτεία να ικανοποίηση αυτή την αναγκαία προϋπόθεση για το σωστό και εύρυθμο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα λειτουργίας αυτού του κράτους», ανέφερε, και πρόσθεσε ότι τον Σεπτέμβρη αναμένουμε από το ΥΠΟΙΚ να έχουμε το πρώτο νομοσχέδιο που αφορά την ειδική δικαιοδοσία.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι τα κείμενα των νομοσχεδίων είναι «κατά πολύ βελτιωμένα και ικανοποιούνται αρκετές από τις ανησυχίες μας», αλλά εξέφρασε ανησυχία για μια σειρά από ζητήματα από τα οποία θα ήταν προτιμότερο να ρυθμιστούν και αυτά μαζί με την ψήφιση των νομοσχεδίων.

Ανέφερε ότι λήφθηκε επιστολή από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δεσμεύεται για προώθηση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για ταχεία εκδίκαση υποθέσεων χρηματοοικονομικής φύσεως μέσω Ειδικών Δικαστηρίων, όμως το γεγονός αυτό παραμένει μια δέσμευση για το μέλλον και πρόσθεσε πως σε περίπτωση εκποίησης ακινήτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η τελευταία χρονολογική εκτίμηση του Κτηματολογίου και όχι η πολύ χαμηλότερη αξία στην οποία εκποιείται το ακίνητο από τις διάφορες εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων.

«Επιμένουμε στην ανάγκη για δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, όπως άλλωστε δήλωσε και ο ίδιος, θα ήταν προτιμότερο οι αποφάσεις του να ήταν δεσμευτικές για όλους», ανέφερε, και πρόσθεσε ότι η ΔΗΠΑ θα λάβει υπ όψη μας όλα τα δεδομένα όπως έχουν συν διαμορφωθεί, καθώς και το γεγονός ότι η ψήφιση των νομοσχεδίων αυτών αποτελεί το τελευταίο προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της πρώτης δόσης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και θα τοποθετηθούμε την Πέμπτη στην Ολομέλεια.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.