Στήριγµα ζωής για πολλούς ανθρώπους στο δρόµο της απεξάρτησης ο «Οδυσσέας»

Έργο ζωής αποτελεί η δράση του Συμβουλευτικού Σταθμού «Οδυσσέας» στη Λεμεσό, με σημαντικά αποτελέσματα μιας 20ετούς κοινής πολιτικής κατά των εξαρτήσεων που εφαρμόζουν οι έξι δήμοι της πόλης. Καθοριστικής σημασίας για τη δράση του προγράμματος είναι η ταχεία ένταξη, η ενίσχυση των κινήτρων, η ενεργός συμμετοχή του «πελάτη» στη θεραπευτική διαδικασία και εντατική συνεχής στήριξη.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΤου Χρήστου Χαραλάµπους

Με βασικό σύνθηµα «Έχεις χάσει τον έλεγχο; Έλα κοντά µας», πριν από µια περίπου 20ετία, οι δήµοι της µείζονος Λεµεσού στο πλαίσιο της κοινής κοινωνικής πολιτικής τους, έβαλαν το πρώτο λιθαράκι για τη δηµιουργία του Συµβουλευτικού Σταθµού «Οδυσσέας». Ενός  φορέα στο επίκεντρο του οποίου τέθηκε η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων, γονέων, εκπαιδευτικών και ευάλωτων οµάδων για τις διάφορες ουσίες και µορφές εξάρτησης και τις επιπτώσεις στο άτοµο, την οικογένεια και κατ’ επέκταση την κοινωνία, αλλά και η παροχή δωρεάν υπηρεσιών πρόληψης και ψυχολογικής στήριξης σε άτοµα (νεαρής κυρίως ηλικίας) τα οποία παρουσιάζουν εξάρτηση από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες καταστροφικές συµπεριφορές και δράσεις.

Καθηµερινή συµβουλευτική βοήθεια για θέµατα χρήσης ουσιών

Στα χρόνια που περάσαν, και έχοντας την επιστηµονική εποπτεία του Κέντρου Ενηµέρωσης & Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΝΘΕΑ), ο «Οδυσσέας» επέκτεινε το πεδίο δράσης του, καλύπτοντας και τον πολύ σηµαντικό τοµέα της παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών, φτάνοντας σήµερα να εξυπηρετεί καθηµερινά από τις 9 το πρωί µέχρι τις 8 το βράδυ ένα µεγάλο φάσµα ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της εξυπηρέτησης ο επαγγελµατισµός, η εχεµύθεια και ο πλήρης σεβασµός στην ατοµικότητα του κάθε ανθρώπου.

Ο «Οδυσσέας» στελεχώνεται σε πενθήµερη βάση από τη ∆ανάη Τριχινά, ψυχολόγο µε εξειδίκευση στις Τοξικοεξαρτήσεις (Λειτουργός Πρόληψης) και την Παναγιώτα Παναγίδου, κλινική ψυχολόγο, (λειτουργός θεραπείας), οι οποίες επισηµαίνουν ότι βασική επιδίωξη του σταθµού είναι να προσφέρει την καλύτερη δυνατή συµβουλευτική βοήθεια σε άτοµα και οικογένειες που αντιµετωπίζουν θέµατα χρήσης ουσιών. Όπως διευκρινίζουν, οι υπηρεσίες που προσφέρει ο τοµέας συµβουλευτικής του «Οδυσσέα» αφορούν τη στήριξη του εξαρτώµενου κατά τη διάρκεια της απεξάρτησης καθώς και της οικογένειάς του.

Καθοριστικής σηµασίας για τη δράση του προγράµµατος η ταχεία ένταξη

Ο Σταθµός απευθύνεται σε ενήλικα άτοµα, τα οποία παρουσιάζουν εξάρτηση από οποιαδήποτε παράνοµη ή νόµιµη εξαρτησιογόνα ουσία, τα οποία αντιµετωπίζονται καλύτερα µέσω ψυχολογικής φροντίδας και συµβουλευτικής. ∆εν συµπεριλαµβάνονται στα πρόσωπα που µπορούν να εξυπηρετηθούν από τον «Οδυσσέα» όσοι έχουν προφίλ εξάρτησης που χρήζει συστηµατικής ψυχιατρικής/ιατρικής φροντίδας ή αποτοξίνωσης.

Ιδιαίτερη έµφαση, όπως αναφέρουν οι λειτουργοί του σταθµού, δίνεται στην εξασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης στη συµβουλευτική σε όλα τα στάδια της εξάρτησης, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης εξαρτηµένων ατόµων τα οποία δεν παρουσιάζουν κίνητρα να τερµατίσουν τη χρήση ή τα οποία υποτροπιάζουν κατόπιν θεραπείας. Ο σταθµός προσφέρει υπηρεσίες συµβουλευτικής σε όλα τα επίπεδα της πορείας ενός ατόµου προς την απεξάρτηση, ξεκινώντας από την κινητοποίηση για θεραπεία και σταθεροποίηση της απόφασης για αποχή, συνεχίζοντας µε στήριξη κατά τη διάρκεια της µείωσης και αποχής από την ουσία.

Καθοριστικής σηµασίας για τη δράση του προγράµµατος είναι η ταχεία ένταξη, η ενίσχυση των κινήτρων, η ενεργός συµµετοχή του «πελάτη» στη θεραπευτική διαδικασία και η εντατική συνεχής στήριξη.

Με σεβασµό και αξιοπρεπή αντιµετώπιση

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του σταθµού «Οδυσσέας» και δήµαρχος Αγίου Αθανασίου, Μαρίνος Κυριάκου, τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από τον απόλυτο σεβασµό και την αξιοπρεπή αντιµετώπιση όλων των εξυπηρετούµενων ατόµων, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισµό, την ηλικία, την όποια ενδεχοµένως σωµατική αναπηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το ποινικό µητρώο και την οικονοµική τους κατάσταση.

Ο κ. Κυριάκου επισηµαίνει ακόµα ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας του ο «Οδυσσέας» δέχεται επίσης αιτήµατα συµβουλευτικής από άτοµα του οικογενειακού περιβάλλοντος των χρηστών, είτε συµµετέχουν τα ίδια στη θεραπευτική διαδικασία είτε όχι. Συγκεκριµένα, ο «Οδυσσέας» εξυπηρετεί άτοµα τα όποια θέλουν συµβουλευτική στήριξη και καθοδήγηση ή απλή πληροφόρηση για τις ουσίες που δεν αφορούν τους ίδιους αλλά κάποιο οικείο τους πρόσωπο που κάνει χρήση ψυχοτρόπων ουσιών.

Παράλληλα, «στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης λαµβάνει ήδη συµβουλευτικές υπηρεσίες, γίνεται προσπάθεια εµπλοκής της οικογένειας στη συµβουλευτική διαδικασία, αφού οι παρεµβάσεις που εµπλέκουν µέλη της οικογένειας φαίνεται να βοηθούν στη µείωση της βλάβης από τη χρήση». Ταυτόχρονα, «η συµµετοχή της οικογένειας στη θεραπεία απεξάρτησης υποβοηθά την οικογένεια να αναπτύξει πιο λειτουργικές σχέσεις και αποτελεσµατικότερες συµπεριφορές αντιµετώπισης των δυσκολιών».

Εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα

Τονίζεται επίσης ότι όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται τηρούν τους κανόνες εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας και γίνεται άρση του απορρήτου µόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή του θεραπευόµενου ή άλλου ανθρώπου.

Αναφέροντας ότι ο τοµέας Συµβουλευτικής εξυπηρέτησε από το 2018 περίπου 200 άτοµα (που αφορούν χρήστες ουσιών και οικογένειες που ζήτησαν καθοδήγηση), ο Μαρίνος Κυριάκου σηµειώνει ότι το τηλέφωνο του σταθµού είναι ενεργό από τις 8.30 το πρωί µέχρι τις 7.30 το βράδυ από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή, εξυπηρετώντας άτοµα τα οποία χρειάζονται πληροφόρηση και καθοδήγηση για τους ίδιους ή για κάποιον οικείο τους που αντιµετωπίζει θέµα εξάρτησης.

Καθοριστικής σηµασίας ο τοµέας πρόληψης

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον πολύ σηµαντικό τοµέα της πρόληψης, που απευθύνεται στον γενικό πληθυσµό, µέσα από τη λειτουργία του «Οδυσσέα» προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

-Πρόγραµµα πολυεπίπεδης στήριξης παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες µε σύνθηµα «Ευθύνη όλων µας να είσαι καλά», που σκοπό έχει να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών προσφέροντας ανάλογα ψυχολογική υποστήριξη, µαθησιακή υποστήριξη, εµπλοκή µε υγιείς δραστηριότητες, οικογενειακή συµβουλευτική και οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες κρίνονται αναγκαίες. Μέσα από αυτό το πρόγραµµα, που βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο λειτουργίας του, εξυπηρετούνται 56 παιδιά.

-Βιωµατικά εργαστήρια για παιδιά µε σκοπό την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που µπορούν να αποτελέσουν ασπίδα στο πρόβληµα των εξαρτήσεων (ανάπτυξη της αυτογνωσίας και αυτοεκτίµησης, δεξιοτήτων επικοινωνίας και αντίστασης στην πίεση συνοµηλίκων, διαχείριση συναισθηµάτων, επίλυση προβληµάτων κ.λπ.). Τα τελευταία 4 χρόνια συµµετείχαν στα εργαστήρια 695 µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου.

-Βιωµατικά εργαστήρια για γονείς µε σκοπό την ανάπτυξη των γονικών τους δεξιοτήτων (δεξιότητες επικοινωνίας και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης των παιδιών, οριοθέτηση, ενηµέρωση για εξαρτήσεις κ.λπ.). Τα τελευταία 4 χρόνια συµµετείχαν στα εργαστήρια 40 γονείς.

-∆ιαλέξεις, σεµινάρια και σύντοµες παρεµβάσεις µε σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις διάφορες ουσίες και µορφές εξάρτησης και τις επιπτώσεις στο άτοµο, στην οικογένεια και στην κοινωνία.

-Καλλιέργεια συνεργασίας µε όλους τους αρµόδιους φορείς σε κοινοτικό, κυβερνητικό, εθελοντικό και ιδιωτικό επίπεδο.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.